Opozycja przeciw nowelizacji ustawy o IPN?

PO, .Nowoczesna i PSL chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Kukiz’15 uzależnia poparcie projektu PiS-u od uwzględnienia swoich poprawek, m.in. dotyczącej trybu wyboru prezesa IPN-u. Według PO, politycy PiS-u chcą uwłaszczyć Instytut.

Nowela rozszerza m.in. zakres czasowy badań IPN-u. Oznacza to, że Instytut będzie mógł prowadzić ekshumacje nie tylko ofiar wojny i komunizmu, ale też poległych np. w wyniku rewolucji z 1917 roku. Projekt przewiduje też nowy mechanizm prowadzenia poszukiwań szczątków osób, które straciły życie walcząc z totalitaryzmem. Prace te mogłyby być prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, podczas debaty nad projektem noweli, podkreśliła, że przez lata działalności Instytutu udało się wiele zrobić, jednak same doświadczenia Instytutu determinują potrzebę zmian.

– Zależy nam, by Instytut Pamięci Narodowej miał większe kompetencje; by działał jeszcze sprawniej; by wreszcie w pełni korzystał ze swojego dorobku naukowego i kadrowego. Żeby, to było możliwe, niezbędne są także zmiany organizacyjne, o których mówił wnioskodawca. Ufamy, że IPN, stojący na straży pamięci, pomoże nam – Polakom – kształtować własną tożsamość. Dziś – tym bardziej dziś, gdy często historie i odpowiedzialność są relatywizowane, gdy z ofiar robi się sprawców. Tak ważna jest polityka historyczna, którą – mamy nadzieję – Instytut będzie prowadził aktywnie, konsekwentnie i skutecznie – zaznaczyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.

Projekt przewiduje też likwidację Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i przekazanie jej kompetencji  Instytutowi.

Nowelizacja zakłada również zmianę trybu wyboru prezesa Instytutu. Miałby tego dokonywać Sejm za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN.

RIRM

drukuj