Ojciec św. Franciszek: Kościół katolicki jest powołany by być obecnym, by być blisko

Ojciec św. Franciszek wspominał w dzisiejszej katechezie wygłoszonej podczas Audiencji Generalnej swoją podróż apostolską do Gruzji i Azerbejdżanu.

Podczas Audiencji Generalnej w Watykanie papież zaznaczył, że poprzez tą pielgrzymkę chciał umocnić miejscowy Kościół katolicki, oraz wesprzeć podążanie tych narodów w kierunku pokoju i braterstwa.

Kościół katolicki jest powołany by być obecnym, by być blisko. Zwłaszcza w imię miłosierdzia i ludzkiego rozwoju. Stara się to czynić w jedności z innymi kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi oraz dialogu z innymi wspólnotami religijnymi będąc pewnym, że Bóg jest Ojcem wszystkich, a my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami – powiedział Ojciec św. Franciszek.

Papież zaznaczył, że posługa Kościoła w Gruzji jest okazją do współpracy wiernych z braćmi prawosławnymi, którzy stanowią tam zdecydowaną większość wyznaniową.

Z kolei działalność Kościoła w Azerbejdżanie jest dla wiernych okazją do dawania ewangelicznego świadectwa w społeczności, w której większość stanowią muzułmanie – podkreślił Ojciec św. Franciszek.

Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Św. Piotra. Zwracając się do Polaków Ojciec Św. nawiązał do przypadającego dziś wspomnienia św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Przypomniała ona światu, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a jego miłość jest potężniejsza od śmierci, grzechu i wszelkiego zła. Niech orędzie Jezusa Miłosiernego, przez nią przekazane owocuje w waszym życiu pogłębieniem więzi z Bogiem i czynami miłosierdzia. Zawierzając Bogu w modlitwie samych siebie i trudne sprawy świata, powtarzajmy często „Jezu, ufam Tobie – mówił Ojciec Święty.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj