Odrzucono projekt nowelizacji o Lasach Państwowych autorstwa posłów PiS

Trzy połączone sejmowe komisje: gospodarki i rozwoju, ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych i leśnictwa w I czytaniu odrzuciły dziś, wraz z autopoprawkami, projekt nowelizacji o lasach autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy on rozszerzenia możliwości dokonywania zamiany terenów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe na cele inwestycyjne.

Zmianom sprzeciwiają się leśnicy, organizacje ekologiczne i politycy opozycji. W ich ocenie doprowadzą one do prywatyzacji lasów. Do tych obaw odnosił się na komisji poseł PiS Krzysztof Tchórzewski.

Ważne jest środowisko, ale ważna jest gospodarka i wychodzące z niej miejsca pracy, dlatego wprowadzona została autopoprawka, która w znacznym zakresie eliminuje tego typu niebezpieczeństwa. W wypowiedziach padają opinie, że mogą być jakieś przekręty. Mówimy, że z wnioskiem występuje minister właściwy do spraw środowiska – a więc musi do niego ta inicjatywa dojść – i jeszcze podejmuje to w porozumieniu z ministrem do spraw klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki, uwzględnia szereg różnych okoliczności. Może tego nie podjąć. Jeżeli w tym momencie padają sugestie, że wchodzi na takie stanowisko człowiek, który już z góry będzie chciał zrobić coś złego itd., to w taki sposób, Proszę Państwa, bardzo trudno jest funkcjonować – wskazał poseł.

Prawo i Sprawiedliwość wniosło do projektu noweli o lasach autopoprawki mające zapobiegać prywatyzacji Lasów Państwowych. Mimo to podczas posiedzenia sejmowych komisji przepisy odrzucono. Przeciw projektowi było 28 posłów, za głosowało 26.

RIRM

drukuj