Odkryto złoża ropy łupkowej

W pobliżu Nowej Soli odkryto złoża ropy łupkowej. Międzynarodowa Grupa San Leon, która zajmuje się wydobywaniem surowców, na razie nie chce określić jak wielkie są złoża.

Badania testowe surowca potrwają przynajmniej kilka tygodni. Na ich podstawie firma podejmie decyzję czy eksploatacja będzie uzasadniona finansowo.

Janusz Kowalski, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego, powiedział że warunki geologiczne w Polsce, sprzyjają wydobyciu tego typu surowca.

„Struktura geologiczna Polski jest bardzo podobna do struktury geologicznej w USA. Pozwala to mieć nadzieję, że można wydobywać na skalę przemysłową nie tylko gaz łupkowy, ale również ropę z łupków. Ta ostatnia informacja z okolic Nowej Soli, że możliwe jest tam wydobycie ropy z łupków, każe przyspieszyć prace szczególnie Polskich spółek, które nie posiadają własnych technologii wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Chodzi o PGNiK, kontrolowany przez skarb państwa. Ta spółka musi jak najszybciej tą technologię zdobyć. Musi pozyskać partnerów np. ze Stanów Zjednoczonych.”- powiedział Janusz Kowalski.    

Gaz łupkowy i ropa występują w skałach tego samego rodzaju, choć pokłady ropy z reguły zlokalizowane są znacznie płycej. W związku z tym Polska musi wyspecjalizować nowe technologie wydobycia, ale powinna też stworzyć podstawy prawne, którymi rząd Donalda Tuska nie chce się zajmować.

„Problem polega również na tym, że kwestia stworzenia ram prawnych do wydobycia ropy naftowej z łupków i samych gazów wymaga działań rządu, które niestety nie następują. Chodzi na przykład o ustawę dotyczącą opodatkowania wydobycia węglowodorów. Wbrew lobby różnych komentatorów związanych z firmami zainteresowanymi wydobyciem, czy lobby komentatorów związanych z GAZPROM-em, którzy negują sens tego typu działań. Wszystko co znajduje się pod ziemią należy do Polaków, należy do skarbu państwa. Polska powinna czerpać z tego dochody odkładając je np. na fundusz emerytalny tak jak jest to chociażby w Norwegii.” – dodaje Janusz Kowalski.

Grupa San Leon jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw, zajmujących się wydobyciem i produkcją ropy naftowej i gazu w Polsce, Irlandii, we Włoszech, w Maroku, Holandii oraz Ameryce Północnej, głównie w Kanadzie.

 

Wypowiedź Janusza Kowalskiego:


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj