Od dziś nowe zasady zawierania umów terminowych o pracę

Dziś wchodzą w życie nowe zasady zawierania umów terminowych o pracę. Możliwość przedłużania ich została ograniczona do 33 miesięcy.

Nowelizacja Kodeksu pracy, którą Sejm uchwalił 25 czerwca 2015 roku, zmieniła też długość okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony – ujednoliciła je z umowami stałymi.

Łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech; czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Poseł Grzegorz Matusiak, wiceprzewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, mówi, że rozwiązań prawnych, które poprawiają warunki pracy, powinno być jak najwięcej.

– Ja mam świadomość, że oczekiwania ludzi pracy są dużo większe i z pewnością w komisji i w Sejmie będziemy nad tym też pracować, żeby pomiędzy pracodawcą a pracownikiem były jak najlepsze rozwiązania. Mam też świadomość, że na pracodawców nałożone jest dużo obowiązków podatkowych i nie zawsze są oni później konkurencyjni na rynku. Dlatego też trzeba to wszystko zrównoważyć, żeby, jak to się mówi, nie wylać dziecka z kąpielą – mówi poseł Grzegorz Matusiak.

Od dzisiaj zmieni się też okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Teraz będzie on zależny od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy – tak jak jest obecnie w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.

Przy zatrudnieniu krótszym niż sześć miesięcy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, od pół roku do trzech lat – miesiąc, a powyżej trzech lat – trzy miesiące.

RIRM

drukuj