Ks. abp Kupny: Nie ma prawdziwego rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych bez odniesienia do wartości ewangelicznych

Kilkaset osób, a wśród nich reprezentujący wiele zakładów pracy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe, członkowie związków zawodowych oraz dolnośląscy duchowni, uczestniczyło w II Archidiecezjalnej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Henrykowa. Spotkaniu przewodniczył metropolita wrocławski.

W homilii ks. abp Kupny, przywołał słowa Chrystusa: „Nie zostawię was sierotami”, podkreślając, że dotyczą one także ludzi XXI w. Tłumaczył przy tym, że Bogu nie są obojętne sprawy, którymi żyje człowiek: jego problemy osobiste i społeczne. Wskazał przy tym na wartość słowa Bożego, w świetle którego – jak zauważył – pojęcia takie, jak sprawiedliwość czy wolność zostają oczyszczone.

Nie ma prawdziwego rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych bez odniesienia do wartości ewangelicznych – mówił pasterz Kościoła wrocławskiego.

Demokracja, wolność gospodarcza potrzebują światła Ewangelii, aby przyczynić się do zbudowania społeczeństwa, w którym każdy człowiek, każda rodzina i wszystkie społeczności pośrednie znajdą dla siebie właściwe życiowe przestrzenie oraz włączą się aktywnie w harmonijne budowanie wspólnego dobra – dodawał.

W dalszej części homilii metropolita wrocławski wzywał do budowania właściwych relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami, właścicielami firm a osobami w nich zatrudnionymi. Wyraził przy tym uznanie dla działaczy NSZZ „Solidarność” i dla przedsiębiorców, że wraz z przedstawicielami świata akademickiego wypracowują na Dolnym Śląsku – jak to określił – model współpracy i dialogu. Ks. abp Kupny zauważył, że wszystkie środowiska biorące udział w pielgrzymce do Henrykowa zaangażowały się w akcję pomocy poszkodowanym przez działania wojenne w Aleppo.

Pierwsza pielgrzymka ludzi pracy do Henrykowa została zorganizowana w ubiegłym roku jako wspólna inicjatywa ks. abp. Józefa Kupnego oraz związkowców, którym bliskie są wartości chrześcijańskie. Zaowocowała ona pragnieniem regularnych spotkań pracowników, pracodawców oraz związkowców. W tym roku postanowiono, iż będą one odbywać się zawsze w trzecią niedzielę maja. Poza wspólną modlitwą oraz możliwością zwiedzania pocysterskiego klasztoru jej uczestnicy mogą wspólnie bawić się podczas koncertów, wymieniać doświadczenia oraz nawiązywać nowe kontakty.

Ks. dr Rafał Kowalski, Rzecznik Prasowy Archidiecezji Wrocławskiej/RIRM

drukuj