fot. Monika Bilska

Obrona prac dyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczyna się dziś obrona prac dyplomowych. W pierwszej kolejności do egzaminu przystąpią studenci studiów licencjackich. Podobnie jak w ubiegłym roku, egzaminy dyplomowe będą przebiegały w formie tradycyjnej, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Studenci broniący prac dyplomowych będą odpowiadali na pytania komisji zarówno z zakresu opisanej pracy dyplomowej, jak i całego toku studiów.

Dr Dorota Żuchowska, dziekan [WSKSiM], podkreśliła, że obrona prac dyplomowych to ważne wydarzenie dla całej uczelni.

– To duże przeżycie i wydarzenie, ale także bardzo pozytywne doświadczenie dla naszych studentów, bo to jest ten moment, kiedy w czasie egzaminu dyplomowego nie tylko bierze się pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, czyli średnią ocen, ale wysiłek włożony w napisanie pracy dyplomowej. Liczy się ocena promotora oraz recenzenta. Bardzo ważny jest element weryfikacji wiedzy i umiejętności poprzez pytania zadawane przez komisję na egzaminie dyplomowym. To są 3 pytania. Jedno jest od promotora pracy, jedno od recenzenta, a jedno od przewodniczącego komisji. To tzw. pytanie z listy dot. całego toku studiów, na które student odpowiada – powiedziała dr Dorota Żuchowska.

Obrona prac licencjackich w WSKSiM potrwa do 24 czerwca. W piątek do egzaminu dyplomowego przystąpią studenci studiów uzupełniających magisterskich.

Z kolei w sobotę swoich prac będą bronili studenci studiów podyplomowych na kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

RIRM

drukuj