Obrażanie katolików zgodne z wartościami europejskimi?

Komisja Europejska oświadczyła, że oskarżenie zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy Adama Darskiego (Nergala). Z decyzji tej wynika, że zgodne z wartościami europejskimi jest  na przykład darcie Biblii.

Wypowiedź dla Radia Maryja europosła Tomasza Poręby.

Decyzja Komisji Europejskiej na temat  oskarżeń zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest szokująca. To absolutnie nie powinno się zdarzyć. Komisja Europejska nie ma prawa do tego by wypowiadać się w kwestiach praw człowieka. Jak również szeroko rozumianych wartości religijnych. Nie ma prawa wpływać na decyzję sądów, które podejmują tego typu decyzje w krajach członkowskich. Jest to coś co budzi sprzeciw.

Dlatego wystąpiłem z oficjalną interpelacją do Komisji Europejskiej. Odpowiedź na nią zgodnie z prawem powinienem otrzymać w ciągu 4-5 tygodni. Zadałem trzy konkretne pytania. Po pierwsze, czy KE uważa że obrona Biblii, a więc Świętej Księgi chrześcijaństwa, która legła u podstaw Unii Europejskiej jest niezgodna z wartościami tejże Unii? Po drugie, dlaczego Komisja  Europejska poprzez swoje oświadczenie stara się wywierać kwestie na niezwisły polski sąd, który prowadzi sprawę Adama Darskiego? Trzecie pytanie, kto i w jakim trybie zdecydował o tym, że KE wydała oświadczenie w tej sprawie? Chciałbym uzyskać odpowiedzi na te pytania w miarę szybko. A następnie zainteresować tą sprawą Parlament Europejski.

Moim zdaniem jest to rzecz bez precedensu, aby Komisja Europejska wypowiadała się w kwestiach wiary, w kwestiach sumienia. Jest jeszcze drugi aspekt tego tematu. Poprzez swoje oświadczenie Komisja Europejska ewidentnie próbuje wpływać na suwerenne decyzje niezależnego sądu, jakim jest sąd w Polsce prowadzący sprawę Nergala.

Komisja Europejska zaznacza, że przepisy dotyczące bluźnierstwa są wewnętrzną sprawą każdego kraju, ale muszą być zgodne z  umowami międzynarodowymi. To jest właśnie sprzeczność w tym oświadczeniu. Skoro powinny być zgodne z prawem danego kraju, to dlaczego Komisja Europejska próbuje sugerować czy decyzje podejmowane w sprawie Adama Darskiego mogą być w jakiś sposób sprzeczne z  prawem międzynarodowym.

Jeżeli Polska jest członkiem Unii Europejskiej to znaczy, że wypełnia również wszystkie postanowienia prawa międzynarodowego związanego z tego typu rzeczami jakich jesteśmy świadkami.

Bardzo bym chciał, aby KE zabierała głos w tak stanowczy sposób w przypadku atakowania chrześcijan oraz obrazy uczuć religijnych chrześcijan na całym świecie. Jak również w sprawie atakowania, niszczenia świątyń, karania za posiadanie Biblii.

Tutaj widać ewidentny brak konsekwencji. Widać również wyraźną sprzeczność w tym co KE pisze w oświadczeniu na temat Nergala.

Milczy jednak w stosunku do łamania praw na całym świecie, gdzie prawa chrześcijan są deptane. W tej sprawie głosu Komisji Europejskiej przynajmniej w ostatnich latach nie słyszałem.

Chrześcijaństwo jest absolutnie celem numer jeden, jako cel do zwalczenia przez te wszystkie libertyńsko- lewicowe środowisko Unii Europejskiej. Rzeczywiście ta walka z chrześcijaństwem przybiera już skrajne formy. A zaczyna coraz bardziej przenosić się na polski grunt.

Rzeczywiście od nas, polityków bardzo dużo zależy, aby w takich sprawach nie milczeć. Takie sprawy trzeba nagłaśniać, głośno o nich mówić oraz domagać się tego aby szanować wartości chrześcijańskie, uczucia religijne i naszą wiarę.

Moim zdaniem jest tutaj wielkie wyzwanie dla klasy politycznej w Polsce, dla polityków. My jako PiS na pewno będziemy to robić, aby nie dopuścić do tego żeby ciało unijne, Komisja Europejska była orężem walki z wartościami nam bliskimi. To jest coś co naprawdę jest czymś niezwykle szokującym. A obserwowany brak konsekwencji w przypadku łamania praw chrześcijan na świecie pokazuje tą asymetrię w traktowaniu naszej wiary, a wiary na której została ugruntowana Unia Europejska. Musimy o tym głośno mówić. Boję się, że jeżeli my nie będziemy o tym mówić w Polsce to w UE nikt o tym wspominać nie będzie.

W zależności od tego jakie stanowisko Komisja Europejska przekaże w odpowiedzi na moją interpelację, uzależniam dalsze kroki ale już na forum Parlamentu Europejskiego. Wiem, że również poseł Andrzej Jaworski będzie podejmował podobne działania na forum Parlamentu. A więc wszystko po to, aby zainteresować tą sprawą Komisję Prawną PE, Komisję Petycji PE a także naszą grupę parlamentarną. Po to, aby wskazywać absurdalność stanowiska KE. Nikt nie kwestionuje i nikt nie jest w stanie przekonać mnie, że Komisja Europejska może się w takich sprawach jak uczucia religijne, kwestie wolności sumienia, prawa obywatelskie – które podlegają prawu suwerennych krajów członkowskich UE, wypowiadać w taki sposób jak zrobiła to ostatnio KE w sprawie Adama Darskiego.

Od tego jakie będzie stanowisko Komisji Europejskiej uzależniamy dalsze kroki. Przypomnę, że dodałem w interpelacji pytanie, kto i dlaczego takie oświadczenie wydał? Kto za tym oświadczeniem stoi? Jakie były motywy tego oświadczenia?

Wypowiedź dla Radia Maryja europosła Tomasza Poręby.

RIRM  

drukuj