Wniesiono o kasację uniewinnienia Nergala

Prokuratura i oskarżyciel posiłkowy wnieśli o kasację w Sądzie Najwyższym wydanego wyroku uniewinniającego zadeklarowanego satanistę Adama Darskiego (pseudonim Nergal) od zarzutu obrazy uczuć religijnych.

W 2007 r. podczas koncertu w Gdyni, lider grupy Behemot podarł Biblię.  Skargę kasacyjną złożył szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Przed Sektami i Przemocą. Mówi przew. komitetu Ryszard Nowak.

– Złożyliśmy skargę kasacyjną z moim mecenasem Januszem Masiakiem do Sądu Najwyższego. Uważamy, że uniewinnienie „Nergala” w lutym tego roku to wielkie nieporozumienie. Przecież udowodniliśmy Nergalowi, że podarł Biblię i obraził Boga. Mało tego – sąd uniewinniając Nergala, popełnił wiele błędów. Przede wszystkim nie rozpatrzył mojego zarzutu, że sędzia Jobska w sądzie rejonowym, uniewinniając Nergala, wyszła tak naprawdę z gotowym wyrokiem. Sąd apelacyjny nie zbadał tej sprawy – zauważa Ryszard Nowak.   

Własną skargę kasacyjną złożyła też w tej sprawie gdańska Prokuratura Okręgowa. Na początku lutego Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że zachowanie Adama Darskiego było wulgarne i prostackie, ale nie było przestępstwem.

Przypomnijmy: w 2007 r. podczas koncertu w Gdyni zadeklarowany satanista podarł Biblię, nazywając ją „kłamliwą księgą”, a Kościół katolicki  „największą zbrodniczą sektą”.

RIRM

drukuj