fot. twitter.com

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Dziś obchodzimy 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W specjalnym orędziu Ojciec Święty Franciszek przypomina nam, że zadaniem nowych mediów jest budowanie wspólnot międzyludzkich, a nie różnego rodzaju pułapek.

Tradycyjnie w trzecią niedzielę września Kościół w Polsce obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu w sposób szczególny kierujemy naszą uwagę na funkcjonowanie mediów. A te powinny służyć prawdzie i dobru człowieka.

– Rzetelność dziennikarska, bez względu na to w których, w jakich okolicznościach, dla kogo przekazywana informacja, dla jakiej redakcji, dla jakiej linii programowej, powinna być dzisiaj priorytetem – mówi dr Wojciech Wciseł, wykładowca dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze są one właściwie wykorzystywane. A tak jest w przypadku nowych mediów – mediów społecznościowych, które niosą za sobą różnorodne zagrożenia.

– Wprowadzanie ludzi w błąd, czyli wprowadzanie tzw. fake news, czyli sfałszowanych informacji. Drugie zagrożenie to wydaje mi się możliwość manipulowania człowiekiem, tzn. oddawanie swojej tożsamości np. w sytuacji kiedy podajemy nasze dane teleadresowe, opinii na nasz temat te wiadomości mogą być potem w złym celu wykorzystane – zaznacza Klaudia Cymanow–Sosin, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Niejednokrotnie poprzez media społecznościowe osłabiane są więzi społeczne, osłabiana jest także nasza kultura i piękno języka.

– To są na przykład informacje, które pojawiają się w komentarzach, które oceniają konkretne osoby, nawet nie ich postawy tylko oceniają bardzo często krytycznie, krzywdząc inną osobę – dodaje Klaudia Cymanow–Sosin.

Dodatkowo duże koncerny medialne stosują algorytmy, które filtrują treści tak, by wybiórczo trafiały one do odbiorców. Taki przesiew informacji powoduje, że internauci otrzymują tylko treści zgodne z licencjami firm.

– Mam tutaj na myśli przede wszystkim te największe globalne, Google czy Facebook, ale nie tylko, cenzura odbywa się na każdym poziomie, na poziomie portali, stron internetowych. Trudno przebić się z niektórymi poglądami – mówi prof. Jerzy Jastrzębski.

Coroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ma zwrócić uwagę na to, jakie szanse i jakie zagrożenia wynikają z korzystania z mediów. Ojciec Święty  Franciszek w tegorocznym orędziu zachęca nas do budowania w mediach społecznościowych sieci dialogu.

Jeśli sieć jest używana jako przedłużenie lub jako oczekiwanie na to spotkanie, to wówczas nie zdradza siebie i pozostaje bogactwem dla komunii. Jeśli rodzina korzysta z sieci, aby być bardziej powiązana ze sobą, aby następie spotkać się przy stole i spojrzeć sobie w oczy, to jest to bogactwo. Jeśli wspólnota kościelna koordynuje swoją działalność poprzez sieć, a następnie wspólnie sprawuje Eucharystię, to jest ona bogactwem – podkreśla Ojciec Święty.

Świtowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest z inicjatywy Soboru Watykańskiego II. Ustanowiony został przez papieża Pawła VI w 1967 roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj