Obchody upamiętniające 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką

Na Ukrainie trwają obchody upamiętniające 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Była to największa i najkrwawsza polska bitwa podczas I wojny światowej.

Główne uroczystości zaplanowano na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku na Wołyniu. Biorą w nich udział m.in. kombatanci, harcerze, przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

O szczegółach obchodów mówi harcmistrz Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka i współorganizator uroczystości.

– Plan jest dwuczęściowy, o godzinie 13 zaczynają się główne uroczystości w polskim lasku mszą świętą, którą będzie koncelebrować biskup polowy Wojska Polskiego przy udziale księży ze strony ukraińskiej. Następnie odbędzie się apel pamięci i zapalenie zniczy na tzw. cmentarzu pułkowym. I o godzinie 17 część druga naszych uroczystości, czyli rekonstrukcja historyczna bitwy o polską górę, bo pod polską górą w rejonie Kostiuchnówki. Najbardziej krwawiły nasze legiony i największą daninę płaciły – my tak to opowiadamy, że było to nasze pierwsze Monte Casino – powiedział Jarosław Górecki.

Harcmistrz Górecki dodał, że warto wspominać zapomnianą, bohaterską postawę polskich Legionów z 1916r., która w II RP była ważną rocznicą.

Bitwa pod Kostiuchnówką była największą i najkrwawszą polską bitwą podczas I wojny światowej. W bitwie walczyły trzy brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudzkiego, którzy stanęli przeciwko przeważającym wojskom rosyjskim.

Pomimo olbrzymich strat po stronie polskiej, cel bitwy został osiągnięty, bo Polakom udało się opóźnić ofensywę Rosjan, a wojska austro-węgierskie uniknęły okrążenia.

RIRM

drukuj