fot. flickr.com

Obchody 15-lecia członkostwa Litwy w UE w Wilnie

W Wilnie trwają obchody 15-lecia członkostwa Litwy w Unii Europejskiej. W uroczystościach uczestniczy marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Polski polityk wygłosił przemówienie podczas uroczystej sesji w litewskim Sejmie i uczestniczył w ceremonii podniesienia flag na Placu Niepodległości.

Zabierając głos w Sejmasie, marszałek Kuchciński podkreślił, że nie tylko Polska i Litwa zyskały na członkostwie w UE. Nasze państwa – jak mówił – wniosły do Wspólnoty swój wielowiekowy dorobek cywilizacyjny i materialny.

Dziś dla UE ważne jest rozwijanie wspólnego rynku i współpracy w obszarze bezpieczeństwa – ocenił marszałek.

Jednocześnie zaznaczył, że Polska chce, aby w UE szanowano naszą suwerenność oraz prawo do dbania o interesy narodowe. Wskazał też, że w Unii wciąż za mało wykorzystywane są „demokratyczne mechanizmy decyzyjne”.

– Mówimy w UE otwarcie, że chcemy być traktowani z szacunkiem należnym ludziom, którzy współtworzą unijną gospodarkę. Chcemy, by szanowano naszą odmienność, suwerenność, historię i prawo do dbania o interesy narodowe, które nie są przecież sprzeczne z ideą wspólnoty narodów. UE powinna pamiętać o chrześcijańskich korzeniach. Stanowczo o tym przypominamy. Europa nie jest bowiem rynkiem gospodarczym bez duszy, a jej celem jest także obrona obywateli przed zagrożeniami współczesnego świata – podkreślił Marek Kuchciński.

Marszałek Marek Kuchciński podczas wizyty w Wilnie odwiedzi też Cmentarz na Rossie.

Między innymi Polska i Litwa były wśród dziesięciu państw, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 roku.

RIRM

drukuj