fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

NSZZ „Solidarność” i OPZZ chcą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia

O podnoszenie wynagrodzeń w sposób solidarny i zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia zaapelowała „Solidarność”. Z kolei OPZZ zapewnia, że popiera protest rezydentów i utożsamia się z postulatami dotyczącymi poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej.

NSZZ „Solidarność” wskazuje, że „niezmiennie i po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność systemowego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, tak by zapewnić powszechny dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej”. Związek dodaje, że wydatkowanie środków musi być kontrolowane.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” ustawa regulująca minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia wymaga „pilnej nowelizacji”.

„Zmiana ustawy musi objąć wszystkie grupy zawodowe w systemie ochrony zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń. Tylko taka nowelizacja, przy respektowaniu zasad dialogu społecznego pomiędzy stroną rządową i stroną społeczną Rady Dialogu Społecznego, pozwoli zachować pokój społeczny wśród pracowników tego sektora” – czytamy w stanowisku związku.

Solidarność zaapelowała „o podnoszenie wynagrodzeń w sposób solidarny”.

„W związku z tym po raz kolejny postulujemy podniesienie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 11,2 proc.” – wskazano.

Oświadczenie w związku z sytuacją w ochronie zdrowia opublikowało też Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. OPZZ poinformowało, że popiera protest lekarzy rezydentów i utożsamia się z postulatami dotyczącymi poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej.

„Od kilku lat apelujemy do strony rządowej o stabilne i wzrastające finansowanie ochrony zdrowia. Jest to podstawowy warunek sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia. To recepta na poprawę sytuacji pacjentów i pracowników tego sektora” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem OPZZ „rozwiązanie problemów płacowych w ochronie zdrowia powinno być uregulowaniem systemowym obejmującym wszystkie grupy zawodowe w ochronie zdrowia”.

„OPZZ nie godzi się na podział związków zawodowych i środowisk pracowniczych na lepsze i gorsze. Ochrona zdrowia to jeden organizm, na którego jakość wpływa praca wszystkich pracowników” – zaznaczono.

Lekarze rezydenci protestują od 2 października; część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W poniedziałek poinformowali, że domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Obecnie domagają się natychmiastowego podwyższenia swoich wynagrodzeń do 1,05 średniej krajowej.

W przygotowanym przez Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM) obywatelskim projekcie o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia zaproponowano, by lekarze rezydenci zarabiali dwie średnie krajowe. To właśnie podczas pierwszego czytania tego projektu w Sejmie przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek zapowiedział, że jeśli postulaty pracowników ochrony zdrowia nie zostaną spełnione, to 2 października rozpoczną oni strajk głodowy. Projekt 20 lipca został skierowany do komisji, a w połowie września został negatywnie zaopiniowany przez rząd.

W resorcie zdrowia trwają prace na ustawą gwarantującą wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB. Minister Konstanty Radziwiłł informował, że rok 2017 jest rekordowy pod względem nakładów na ochronę zdrowia – powyżej 80 mld zł; natomiast odsetek PKB na ochronę zdrowia przekroczy 4,7 proc. i będzie najwyższy w historii Polski.

W sierpniu weszła w życie ustawa regulującą sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, w efekcie której wynagrodzenia lekarzy w najbliższych latach będą wzrastać. MZ przygotowało też projekt rozporządzenia, zgodnie z którym w deficytowych dziedzinach medycyny rezydenci otrzymają tzw. dodatek motywacyjny, w wysokości 1200 zł brutto.

PAP/RIRM

drukuj