KPRM: uczniowie i nauczyciele otrzymali nagrody od premier Beaty Szydło

Premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska podziękowały dziś nauczycielom za ich ciężką pracę na rzecz rozwoju polskiej edukacji. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się główne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Wybitnym uczniom z całego kraju wręczono stypendia. 20 nauczycielom nadano tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali dziś stypendia Prezesa Rady Ministrów. Premier wyróżniła także nauczycieli zasłużonych dla polskiej edukacji. 20 z nich otrzymało tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podziękowała nauczycielom za ich pracę.

– Gratuluję tym, którzy codziennie są w szkole i którzy myślą o swoim dziecku, wychowanku, którzy budują relację mistrz-uczeń. Gratuluję tym, którzy z różnych powodów zostali wyróżnieni – mówiła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN zapowiedziała tworzenie szkoły na miarę XXI wieku.

– Chcemy razem z samorządowcami budować szkołę na miarę XXI wieku. Stąd decyzja premier i rządu, że do 2019 roku będzie szerokopasmowy internet już w każdej szkole. W tej chwili to tylko 20 proc. – zwróciła uwagę Anna Zalewska.

Minister edukacji chce wyposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt. W każdej klasie m.in. miałaby się znaleźć multimedialna tablica. Szefowa resortu zapowiada także szeroki rozwój szkół branżowych. Szkoły mają przygotowywać uczniów do pracy na szczeblu europejskim.

Premier Beata Szydło wprowadzaną reformę oświaty nazwała jedną z najważniejszych i najtrudniejszych jej rządu. Z nadzieją patrzy na jej efekty.

– Wspólnie udało się nam wprowadzić w życie przełomową reformę, która zmienia i zmieni polską szkołę tzn. że zmienia i zmieni na lepsze Polskę. O to nam wszystkim chodziło. Dziękując, życzę Państwu sukcesów, aby ta reforma spełniła wasze oczekiwania – powiedziała prezes Rady Ministrów.

Nauczyciele mogą liczyć na 15-procentową podwyżkę w ciągu 3 lat – zapewniła minister Anna Zalewska.

Kiedy rozmawiam z ministrami edukacji na całym świecie wiem, że jesteście wyjątkowi. Dlatego chcemy o was dbać. Stąd propozycja podwyżek 15 proc. w ciągu 3 lat. Oczywiście zasługujecie na więcej – podkreśliła szefowa MEN.

Zmianom wprowadzanym przez resort edukacji od początku przeciwny jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziś do ministerstwa trafiło pismo, w którym Związek postuluje pozostawienie dotychczasowego systemu oceniania nauczycieli i rezygnację z nowego systemu proponowanego w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

– Wkraczamy w taką delikatną naturę owej moralności, która najczęściej jest przywoływana, a więc czy ktoś żyje w wolnym związku, czy ktoś żyje w konkubinacie, czy ktoś jest takiej, a nie innej orientacji seksualnej – stwierdził prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Tyle, że poglądy nauczycieli – zwłaszcza tych nieumiejących zachować dystansu do siebie – mają ogromny wpływ na młodzież i dzieci. Dla rodziców to bardzo ważne, aby nauczyciel był dla dzieci również wychowawcą i wzorem. Widać to zwłaszcza w ich skargach.

– Najważniejsze są efekty związane z wychowaniem, z kształceniem młodego pokolenia. To ma przede wszystkim przynieść młodemu uczniowi, dziecku, młodzieży konkretny wymiar w postaci właściwego wykształcenia i wychowania – wskazał Krzysztof Ostrowski, kurator oświaty w Białymstoku.

Wprowadzana reforma jest przez większość nauczycieli akceptowana.

– Długi czas myśleliśmy o tym, żeby wrócił ten dawny system, właśnie szkoła podstawowa z dłuższymi latami nauki, potem liceum, a przede wszystkim był wielki brak szkół zawodowych – oceniła nauczycielka fizyki Maria Kowalska.

Reforma edukacji za rządów PO-PSL nie przyniosła spodziewanych wyników – zaznaczyła nauczycielka Małgorzata Sagan, która od lat uczy w szkole w Lublinie.

– Zmiany, które weszły w 2009 r., nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, więc ta zmiana musiała nastąpić. Miejmy nadzieję, że ta zmiana – dobra zmiana – będzie trwała – powiedziała Małgorzata Sagan.   

4 września rozpoczął się rok szkolny według nowych zasad: likwidacji gimnazjów i powrotu do modelu 8 lat szkoły podstawowej i 4 lat liceum. Wprowadzono też nowoczesne, dwustopniowe szkoły branżowe.

TV Trwam News/RIRM

drukuj