fot. wikipedia.org

NSA: Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec

Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec; polskie ustawodawstwo nie zna innej kategorii rodzica – napisał w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.

W uzasadnieniu sędzia Jacek Chlebny podkreślił, że polski ustawodawca nie przewidział możliwości wpisania do polskiego aktu stanu cywilnego jako ojca osoby płci żeńskiej. W poniedziałek w uchwale, NSA w składzie siedmiorga sędziów orzekł, że polskie przepisy nie dopuszczają transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.

– Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Zasady wynikające z Konstytucji znajdują odzwierciedlenia w przepisach rangi ustawowej. Ustawodawca nie przewidział w nim możliwości do wpisania polskiego aktu stanu cywilnego jako ojca osoby płci żeńskiej. Zgodnie z art. 60 pkt. 4 prawa o aktach stanu cywilnego, akt urodzenia zawiera nazwiska, imiona, nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka. Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec. Polskie ustawodawstwo nie zna innej kategorii rodzica – tłumaczył sędzia Jacek Chlebny.

Pytanie prawne wyniknęło w związku ze skargą kasacyjną kobiety, której Urząd Stanu Cywilnego odmówił wpisania do polskich ksiąg aktu urodzenia jej syna. Przyszedł on na świat w Londynie. W akcie tym jako rodzice widniały dwie kobiety.

Urząd nie zgodził się na taki wpis. Uznał, że procedura byłaby sprzeczna z polskim Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Stanowisko podtrzymał wojewoda mazowiecki i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa trafiła do NSA. Poniedziałkowa uchwała ma moc wiążącą dla sprawy, będzie też respektowana w podobnych sprawach.

RIRM

drukuj