By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92295108

W listopadzie Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy pierwsze kasacje ws. decyzji komisji weryfikacyjnej

25 listopada br. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbędą się rozprawy w sprawach kasacyjnych dotyczących decyzji komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Będą to pierwsze takie sprawy ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd.

Naczelny Sąd Administracyjny ma rozpoznać wtedy trzy kasacje dotyczące merytorycznych decyzji komisji ws. reprywatyzowanych nieruchomości. Sprawy te dotyczą działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Wielka 6, Złota 19, Zielna 7, Złota 17, Wielka 2 i Chmielna 50.

W listopadzie 2017 r. komisja weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację tych gruntów. Jednak w czerwcu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność tych decyzji komisji. W konsekwencji komisja złożyła skargi kasacyjne.

Były to jedne z pierwszych decyzji komisji weryfikacyjnej. W listopadzie 2017 r. komisja ta uznała, że przy wydawaniu decyzji przez miasto ws. działek na pl. Defilad rażąco naruszono prawo administracyjne. Wcześniej komisja badała sprawę tych nieruchomości przez 10 godzin na rozprawie.

Jak podawały media, co do trzech działek na pl. Defilad po II wojnie światowej adwokat Witold Bayer wystąpił o prawo do ich zabudowy za symboliczną kwotę. W 1946 r. adwokata zatrzymało UB za działalność antykomunistyczną i nie dopełnił on wszelkich formalności, a po wyjściu z aresztu nie kontynuował już starań. Na początku lat 90. spadkobiercy właścicieli atrakcyjnych nieruchomości rozpoczęli jednak starania o ich odzyskanie, powołując się na działania adwokata sprzed jego zatrzymania. W latach 2012-2013 spadkobiercom przyznano prawo użytkowania wieczystego.

Z kolei 16 listopada w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbędą się rozprawy w sprawach dotyczących postanowień o grzywnach m.in. za niestawiennictwo przed komisją. Chodzi o sześć takich spraw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W tym roku sąd uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Dąbrowskiego 18, Mokotowskiej 63, Złotej 62, Emilii Plater 14, Noakowskiego 16, Powsińskiej 31, Jana Kazimierza 1/29, Bartoszewicza 1B. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

Sąd utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Emilii Plater 15, Zielnej 32, Czerskiej 3, Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a, Nowogrodzkiej 46 i Bednarskiej 26.

W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.

PAP

drukuj