fot. pixabay.com

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

Transparentność treści przekazywanych najmłodszym, a także większą rolę rodziców w zakresie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu w szkole zajęć przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo oświatowe dotyczy m.in. działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach. Chodzi przede wszystkim o transparentność treści przekazywanych przez nie dzieciom i młodzieży oraz o większy udział rodziców w zakresie podejmowania decyzji w tej sprawie.

– Każdy, kto chce uczyć dzieci w szkołach, powinien powiedzieć, czego chce uczyć. Ci, którzy wydają podręczniki, podają podręczniki do publicznej wiadomości. Podstawy programowe na każdym przedmiocie są do publicznej wiadomości. Dlaczego niby to, co chce uczyć organizacja pozarządowa wchodząca do szkoły, ma być utajnione przed rodzicami? Wszystko najpierw przekazać rodzicom, skonsultować z rodzicami i dopiero wtedy uzyskać od nich zgodę na to, czy można wejść do szkoły – mówi minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

Według nowych przepisów nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć dyrektor ma przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć oraz pozytywną opinię rady szkoły, poprzedzoną konsultacjami ze środowiskiem rodziców. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii, która będzie decydująca, czy dana organizacja będzie mogła wejść do placów na zajęcia.

– Kuratorzy są organem nadzoru pedagogicznego w Polsce od kilkudziesięciu lat. Mają obowiązek dbać o to, jakie treści są przekazywane dzieciom w szkołach – zaznacza minister Przemysław Czarnek.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał także pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub zgody samego pełnoletniego ucznia. Nowelizacja wprowadza także zmiany m.in. w edukacji domowej.

 

TV Trwam News

drukuj