Nowela ustawy o obrocie ziemią rolną do końca lipca?

Ministerstwo Rolnictwa chce, żeby do końca lipca została uchwalona nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną – dowiedziała się Redakcja Informacyjna Radia Maryja.

Obecnie obowiązujące przepisy weszły w życie 30 kwietnia. Ustawa na 5 lat wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów. Podstawową formą ich zagospodarowania jest dzierżawa.

Pojawiły się jednak trudności z kredytami hipotecznymi, w sytuacji, gdy zabezpieczeniem były grunty rolnicze. W związku z tym – jak mówi wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski – resort postanowił znowelizować przepisy.

Banki powiedziały, że zapis dotyczący ksiąg wieczystych i hipoteki spowoduje, że spisy na hipotekę do wartości nieruchomości na dzień ustalenia tejże wartości powodują, że banki nie czują się w pełni zabezpieczone, jeśli chodzi o możliwości udzielania kredytów hipotecznych. Odbyłem cztery spotkania z bankami, z rzeczoznawcami, z notariuszami. Ustaliliśmy pewną procedurę działania i w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu chcemy te przeszkody usunąć – informuje wiceminister Zbigniew Babalski.

Projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma zostać złożony do Sejmu jako poselski.

RIRM

drukuj