Zmiany ws. zakupu polskiej ziemi

Ministerstwo rolnictwa wprowadzi pięcioletnie moratorium na zakup państwowej ziemi. Oznacza to, że w gestii państwa pozostanie ok. 1,5 mln hektarów.

Moratorium ma być wprowadzone ustawą poselską, ale – jak podkreślają politycy PiS –u konieczne jest jednoznaczne stanowisko rządu w tej sprawie. To pomoże obronić takie rozwiązanie w Brukseli.

Równolegle resort rolnictwa przygotuje też nową ustawę o ustroju rolnym.

Chodzi m.in. o ustawowe uregulowanie zasad sprzedaży ziemi Agencji Nieruchomości Rolnych – mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

Podstawą zagospodarowania gruntów rolnych Skarbu Państwa będzie dzierżawa. Sprzedaż będzie odbywała się tylko na cele związane z realizacją zadań przez samorząd terytorialny, a także na cele inwestycyjne, które służą gospodarce. W tym czasie przygotujemy ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, bo ta która jest nic nie mówi o ustroju rolnym. Jest to tylko zasada o ustroju sprzedaży – zbywania i nabywania nieruchomości. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego powinna określać formy działalności oraz zasady wspierania gospodarstw rodzinnych i te wszystkie elementy, które służą realizacji zadań, które wynikają z konstytucji – zaznacza Krzysztof Jurgiel.

PiS chce przesunięcia terminu obowiązywania uchwalonej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 1 stycznia na 1 maja 2016 r.

W uzasadnieniu podkreślono, że obecna ustawa uchwalona w sierpniu bieżącego roku zawiera szereg nowych regulacji i nakłada nowe zadania na Agencję Nieruchomości Rolnych. Trzeba czasu by je doprecyzować.

1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą, więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSWiA.

RIRM

drukuj