fot. pixabay.com

Nowe kary za przestępstwa wobec środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało zmiany w przepisach dot. ochrony środowiska. Nowe przepisy dotyczą kar za przestępstwa przeciwko środowisku.

To pierwsza taka nowelizacja dotycząca środowiska od lat 90. Zmiany mają na celu piętnowanie niewłaściwych zachowań i przestępstw przeciwko środowisku.

– Chcielibyśmy każdego z nas uwrażliwić poprzez system działań nie tylko oparty o kary czy różnego typu obostrzenia, ale również o środki wychowawcze – powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Przepisy obejmą m.in. kary za przywożenie i nielegalne magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Zmiany proponowane przez ministerstwo dotyczą nie tylko Kodeksu karnego, ale także Kodeksu wykroczeń. Mowa tu np. o śmieceniu w lasach – tutaj przepisy przewidują nie tylko zwiększenie kar, ale także odpowiednie środki wychowawcze.

– Będziemy nakazywali przywrócenie do stanu poprzedniego przez osoby, które będą zidentyfikowane jako śmiecące, żeby nauczyć się, jak ważne jest dla nas środowisko, jak istotne jest, żebyśmy wszyscy razem uczyli się je respektować – zaznaczył minister Michał Kurtyka.

Wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba, podkreślił, że kary stosowane dotychczas były zdecydowanie za niskie i nieskuteczne.

– Pseudoprzedsiębiorca, de facto przestępca, który np. importuje odpady niebezpieczne, magazynuje je, a potem wylewa substancje niebezpieczne, musi być świadomy, że konsekwencją takich działań będzie wieloletnie więzienie. Takie propozycje zmian legislacyjnych przedstawiamy. To dotyczy zmian zarówno w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, ale również zmian dot. funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska – powiedział wiceminister Jacek Ozdoba.

To także działania dotyczące Ustawy o ochronie przyrody.

Za niszczenie roślin może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Za zanieczyszczanie środowiska do 10 lat więzienia. Z kolei niewłaściwe magazynowanie odpadów niebezpiecznych będzie wiązać się karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

TV Trwam News

drukuj