fot. INTEGRARE

Nowa placówka edukacyjno-dydaktyczna na mapie Torunia. We wrześniu otwarcie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi INTEGRARE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi INTEGRARE mieści się na ul. Poznańskiej 49 w Toruniu. Jest to nowa, a zarazem mała szkoła z jedną 12-osobową pierwszą klasą. Placówka rozpocznie działanie od 1 września 2022 roku. Dyrekcja podkreśla, że pragnie dołączyć „do ruchu budzących się szkół”.

Misją i zadaniem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi INTEGRARE jest rozwój uczniów na płaszczyźnie wiedzy i wychowania, obejmującego wszystkie sfery osobowości człowieka i aspekty jego życia. Stawiamy na rozwijanie myślenia i kreatywności oraz komunikowanie się w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku.  Z racji nazwy i pierwszych założeń placówki pragnie ona kształtować szeroko pojętą integrację oraz odpowiednie postawy wśród uczniów i pracowników.

fot. INTEGRARE   

Nauczyciel, czyli wychowawca, to kreatywny inspirator i organizator, który podpowiada i wprowadza w  różnorodny świat. Szkoła z oddziałami integracyjnymi jest miejscem, które stwarza dzieciom szansę nie tylko nauki, ale również  możliwości poznania „drugiego człowieka”.

fot. INTEGRARE

Cele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi INTEGRARE to przede wszystkim prowadzenie zajęć lekcyjnych bez dzwonka i bez ocen w klasie 1-3. Nauka ma odbywać się poprzez zabawę, gry, doświadczenia oraz wycieczki.

fot. INTEGRARE

Szkoła jest kontynuacją Przedszkola Niepublicznego „Gucio” Integracyjne w Toruniu oraz odpowiedzią na potrzeby rodziców. Placówka jest dla osób, które poszukują małej, kameralnej przestrzeni, zapewniającej rozwój każdemu dziecku, w jego własnym tempie i zgodnie z jego pasjami.

fot. INTEGRARE

To kontynuacja idei, jaka przyświeca Przedszkolu „Gucio” i kolejny etap dla absolwentów tej placówki.

fot. INTEGRARE

Edyta Świtała/radiomaryja.pl

drukuj