NIK skontroluje nadzór nad biurami podróży

Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie wkrótce kontrolę przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce. Decyzję w tej sprawie podjęło Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

 

Kontrola zostanie przeprowadzona w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wszystkich urzędach marszałkowskich. Izba sprawdzi przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce. Decyzja kolegium Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie zapadła w związku z falą upadłości biur podróży, powiedział kierownik wydziału prasowego NIK Zbigniew Matwiej.

 

„W ostatnim czasie doszło do dużej liczby przypadków zgłaszania upadłości, bądź w ogóle rezygnacji biur podróży z prowadzonej działalności. Szczególne zaniepokojenie Najwyższej Izby Kontroli budzi fakt, że niewłaściwie albo słabo chroni się podróżnych. Ponadto, narażeni są oni na ponoszenie dodatkowych dość wysokich kosztów” – powiedział Matwiej.

 

Kontrolę przeprowadzi wnioskodawca, czyli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK. Kontrola Najwyższej Izby pomoże rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące prawidłowości rozdziału koncesji dla biur turystycznych. To duży obszar do badań – zauważa europoseł Janusz Wojciechowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

„Bardzo dobrze, że NIK zajmie się tą sprawą. Ma do tego kompetencje i ludzi. Departament, który ma przeprowadzać te kontrole jest  znany z dobrej prasy. To ten sam departament, który wykrój słynne rozkładanie na raty opłat koncesyjnych w KRRiT. Sądzę, że ta kontrola może wiele wyjaśnić. Może dotrzeć do mechanizmów, które powodują że  biura turystyczne zawierają z klientami takie umowy, które tych klientów nie chronią” – powiedział europoseł Janusz Wojciechowski      

 

 

W ciągu kilku ostatnich tygodni kilka biur podróży ogłosiło upadłość i zrezygnowało z prowadzenia usług turystycznych.

 

Wypowiedź Zbigniewa Matwieja:

 


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Janusza Wojciechowskiego:

 


Pobierz Pobierz

drukuj