NIK przedstawiła raport o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Wynika z niego, że Polska może nie wywiązać się z 15-procentowego udziału OZE w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. Taki obowiązek nakłada na nasz kraj Unia Europejska. Obecnie oscylujemy na poziomie 12 proc.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że od kilku lat nie aktualizowano najważniejszych dokumentów związanych z energią odnawialną.

– Wyniki kontroli wskazują, że negatywnie na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce wpływały m.in. brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

W konsekwencji Polska prawdopodobnie będzie musiała kupować zieloną energię z państw członkowskich, które mają nadwyżkę mocy. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł.

Rządzący deklarują, że trwają kolejne prace nad sektorem odnawialnych źródeł energii. Pod koniec roku gotowa ma być ustawa o morskiej energetyce wiatrowej.

RIRM

drukuj