NIK: Polskie państwo odzyskuje tylko niewielką część majątku pochodzącego z przestępstw

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w Polsce udaje się odzyskać jedynie niewielką część majątku pochodzącego z przestępstw.

Kontrolerzy zwracają uwagę, że brakuje spójnego, kompleksowego systemu ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby jego sprawne odzyskiwanie. Ponadto – jak czytamy w najnowszym raporcie – cały proces odzyskiwania mienia nie jest objęty monitoringiem i koordynacją.

Prezes NIK Marian Banaś wskazuje, że choć pojawiły się zmiany w prawie, które ułatwiają odbieranie mienia przestępcom, to wciąż nielegalne zyski z przestępstw są o wiele wyższe niż wartość odbieranego majątku.

– Po zmianach w prawie wprowadzających między innymi konfiskatę rozszerzoną łatwiej odbierać majątki przestępcom. Mimo to wartość zabezpieczonego mienia nadal jest dużo mniejsza niż nielegalne dochody, jakie ci przestępcy osiągają. Szacunkowe zyski z przestępczości w Polsce w latach 2014-2018 wyniosły od 200 do ponad 500 mld złotych. Z tej kwoty udało się zabezpieczyć mienie o wartości tylko 3 mld złotych – podkreśla.

NIK zarekomendował przyspieszenie prac nad powstaniem jednolitego systemu informatycznego. Miałby on zapewnić należytą ewidencję i zarządzanie zabezpieczonym mieniem oraz sprawną wymianę informacji pomiędzy prokuraturą i służbami.

RIRM/TV Trwam News

drukuj