fot. PAP/Darek Delmanowicz

NIK: Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych dla rowerzystów w Europie

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych dla rowerzystów w Europie – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie NIK działania policji i straży miejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom są niewystarczające.

Polska wciąż należy do krajów, w których piesi i rowerzyści są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo. Tylko w latach 2017–2018 liczba ofiar wśród rowerzystów wzrosła o 30 proc.

– Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych dla rowerzystów w Europie. Polska pozostawała wśród państw europejskich o najwyższej liczbie ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców – informuje prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Niestety działania realizowane przez policję i straż miejską na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, jak i rowerzystów w ruchu drogowym nie są wystarczające.

– Skala jak i kierunek prowadzonych działań jedynie w ograniczonym stopniu wpływały na poprawę poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – wskazuje prezes Izby.

I choć komendant główny policji sporządził diagnozę zagrożeń bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, to jej realizacja – jak wskazuje NIK – nie gwarantowała prawidłowej identyfikacji zagrożeń w skali kraju.

– Komendant nie podejmował natomiast takich działań w stosunku do rowerzystów, pomimo że statystyki policyjne wskazywały na przestrzeni lat 2012–2015 stosunkowo dużą liczbę wypadków z udziałem tych uczestników ruchu – informuje Krzysztof Kwiatkowski.

NIK pozytywnie oceniła natomiast aktywność policji i straży miejskiej w profilaktyce i działania na rzecz wzmocnienia kadrowego pionu ruchu drogowego policji oraz zwiększenia liczby policjantów pełniących służbę bezpośrednio na drodze.

TV Trwam News/RIRM

drukuj