fot. PAP/Rafał Guz

NIK: Polska niezadowalająco wydatkuje środki z polityki spójności UE

Wydatkowanie przez Polskę unijnych środków z polityki spójności jest niezadowalające – wynika z niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK wskazała, że Polska jest największym beneficjentem funduszy i do roku 2020 ma do wydania ok. 80 miliardów euro. Kontrolerzy podkreślili jednak, że choć w ostatnim roku w naborach wniosków i zawieraniu umów z beneficjentami nastąpiła duża poprawa, to Polsce wciąż grozi utrata znacznej części środków.

– Nie mamy zbyt dużo czasu na realizację poszczególnych programów. Trzeba pamiętać, że czas i osiąganie zaplanowanych rezultatów to dwa kluczowe obszary ryzyka w wydatkowaniu unijnych pieniędzy. NIK przedstawiła faktyczny stan i poziom realizacji poszczególnych programów operacyjnych tak, aby jeśli gdzieś zdarzają się potknięcia czy opóźnienia, można było już teraz wdrożyć działania naprawcze. Wszystko po to, aby w 2019 roku po przeglądzie okresowym prowadzonym przez Komisję Europejską, Polska nie straciła żadnego unijnego euro – powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Polska w umowie partnerstwa na lata 2014-2020 zobowiązała się do udziału w osiąganiu 11 celów tematycznych polityki spójności.

Są one realizowane poprzez osiąganie celów osi priorytetowych, pogrupowanych w programy operacyjne zarządzane bądź przez ministra rozwoju, bądź przez zarządy województw.

W połowie bieżącego roku Polska spośród 28 państw UE zajmowała 9. miejsce pod względem wydatkowania środków unijnych i 20. miejsce pod względem kontraktowania projektów.

W lutym ub. roku rząd przyjął plan mający na celu przyśpieszenie realizacji programów w ramach umowy partnerstwa.

RIRM

drukuj