Nieuczciwe praktyki stosowane przez sieci handlowe zostaną zlikwidowane?

Resort rolnictwa przygotowuje specjalną ustawę, która ma wyeliminować nieuczciwe praktyki, jakie sieci handlowe stosują wobec dostawców. Ministerstwo z takim projektem chce zdążyć jeszcze przed wprowadzeniem podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej.

Chodzi m.in. o wymuszanie opłat za ukryte koszty, wydłużanie terminów płatności i obowiązkowy udział w promocjach sieci, przez co wartość umowy wzrasta nawet o 30 proc.

Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwraca uwagę, że nowe przepisy mają ochronić polskich dostawców.

– Supermarkety bardzo często naliczają od dostawców – od naszych polskich dostawców – różne opłaty, m.in. tak zwaną opłatę półkową. Polega ona na tym, że jeżeli dostawca chce, żeby jego materiał był widoczny, to musi za to dopłacić. Ministerstwo nad tym pracuje, żeby właśnie tej opłaty nie było, żeby nasi dostawcy mogli wejść normalnie do supermarketów i być traktowani jak inni dostawcy. Dlatego ministerstwo pracuje nad tym rozwiązaniem. Drugim problemem, który jest w relacjach supermarkety-dostawcy to wydłużony termin płatności. Supermarkety narzucają cenę, termin płatności, opłatę, o której mówiłem, dlatego nad tym trzeba się mocno pochylić – mówi poseł Robert Telus.

Duża część ekspertów zwraca uwagę, że zmiany to krok w dobrym kierunku. Niektórzy handlowcy boją się jednak, że zbyt ostre przepisy doprowadzą do zakończenia współpracy sieci handlowych z małymi i średnimi producentami.

Pod koniec stycznia Komisja Europejska opublikowała specjalne sprawozdanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych. Zwrócono w nim uwagę, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie nie wprowadzono odpowiednich zapisów w tym zakresie.

RIRM

drukuj