fot. flickr.com

Niemiecka gospodarka coraz bardziej zwalnia

Niemiecka gospodarka coraz bardziej zwalnia. W ocenie ekonomistów na sytuację u naszego głównego partnera handlowego wpływ ma między innymi pogarszająca się koniunktura na rynkach światowych.

Federalny Urząd Statystyczny podał, że w drugim kwartale tego roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. Berlin twierdzi, że recesji można uniknąć.

Dr Krystian Mieszkała zauważa, że za spadek odpowiadają przede wszystkim słabsze wyniki w handlu zagranicznym.

– Gospodarki wysoko rozwinięte, czyli na przykład Wielka Brytania czy Niemcy, rozwijają się wolniej. Wzrost jest dużo niższy niż w przypadku krajów rozwijających się, ale jeżeli chodzi o obecne dane, warto odnotować, że pogarsza się koniunktura na rynkach światowych, a gospodarka niemiecka oparta jest w głównej mierze o eksport. Jeżeli eksport spada, spadają notowania gospodarki – wskazuje dr Krystian Mieszkała.

A polska gospodarka w dalszym ciągu pędzi do przodu. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że nasz PKB w II kwartale wzrósł o 4,4 proc. licząc rok do roku. W I kwartale był on nieco wyższy i wyniósł 4,7 proc.

RIRM

drukuj