PAP/Leszek Szymański

Nielegalny zrzut ścieków do Wisły

45 razy warszawski ratusz zezwolił na nielegalny zrzut ścieków do Wisły. Takie praktyki miały miejsce w ostatnich latach – poinformowały Wody Polskie.

Nielegalny zrzut nieczystości do rzeki odbywał się niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Ścieki płynęły do Wisły przy każdych obfitych opadach deszczu. Warszawski ratusz twierdzi, że takie zjawisko jest naturalne.

Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel wyjaśnia, że w przypadku przelewów burzowych zrzuty są dozwolone, ale w ograniczonej ilości.

– W ciągu ostatnich lat udokumentowanych jest 45 takich ponadnormatywnych zrzutów na łączną liczbę ponad 5 mln m3 tego zrzutu. Pozwolenie  pełnoprawne,  które jest na ten kolektor burzowy, wskazuje na możliwość 10 takich zrzutów w ciągu roku. Natomiast według danych Inspektoratu Ochrony Środowiska przekroczenie było o 45 takich zrzutów w ciągu ostatnich lat – wyjaśnił Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich.

Do kolejnego zrzutu ścieków do Wisły doszło w miniony weekend. Cała sprawa to pokłosie awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, do której doszło w sierpniu. Na przestrzeni dwóch lat to już druga usterka.

Na skutek interwencji rządu powstał tymczasowy rurociąg, dzięki któremu ścieki nie trafiają już do Wisły. Cały problem ma zostać rozwiązany kompleksowo dopiero w przyszłym roku.

 

 

RIRM

drukuj