fot. pixabay.com

Negatywne skutki tzw. „Europejskiej strategii na rzecz równości LGBTIQ”

Instytutu Ordo Iuris alarmuje, że Komisja Europejska próbuje wprowadzić rozwiązania, które nie mają uzasadnienia w obowiązujących normach i uderzają w polski ład konstytucyjny. Chodzi o „Europejską strategię na rzecz równości LGBTIQ”. Dokument przygotowany przez KE proponuje model walki z dyskryminacją, który jest nieskuteczny. Instytut przedstawił w tym zakresie badania Agencji Praw Podstawowych.

W krajach, gdzie wprowadzono rozwiązania przebudowujące prawo rodzinne lub ingerujące w wolność słowa, skala negatywnych zjawisk dotyczących osób o skłonnościach homoseksualnych jest znacznie wyższa. KE powiela też w tej strategii nieprawdziwe informacje o rzekomym istnieniu w Polsce „stref wolnych od LGBT”. Zdaniem prawników narzucanie krajom takiego dokumentu to kolejny krok w kierunku federalizacji UE.

Co więcej, w Strategii pojawiają się próby wprowadzenia nowych pojęć i kategorii praw, które nie mają uzasadnienia w obowiązujących normach – mówi Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytut Ordo Iuris.

– Znajdziemy tam, chociażby apel o to, aby państwa członkowskie UE uznawały skutki związków homoseksualnych zawartych w innych krajach. W praktyce oznacza to zasadniczą zmianę w systemie prawa rodzinnego i otwarcie drogi do adopcji dzieci przez związki jednopłciowe. Pojawia się tam także nawoływanie do tego, żeby przywrócić już dawno zarzucony pomysł dyrektywy dyskryminacyjnej, czyli dokumentu, zgodnie z którym przedsiębiorca posądzony o dyskryminację ze względu na orientację seksualną miałby sam udowadniać, że nie dyskryminował takich osób. Jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja narzucenia ideologicznej dyktatury – tłumaczy Tymoteusz Zych.

W odpowiedzi na te działania KE Instytut Ordo Iuris przygotował specjalny raport. Prawnicy przeanalizowali postulaty znajdujące się w Strategii pod kątem ich skuteczności i zgodności z obowiązującym prawem.

Przywołane w nim zostały najnowsze badania Agencji Praw Podstawowych. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Instytutu.

 

RIRM

drukuj