Wpisy

Negatywne skutki tzw. „Europejskiej strategii na rzecz równości LGBTIQ”

Instytutu Ordo Iuris alarmuje, że Komisja Europejska próbuje wprowadzić rozwiązania, które nie mają uzasadnienia w obowiązujących normach i uderzają w polski ład konstytucyjny. Chodzi o „Europejską strategię na rzecz równości LGBTIQ”. Dokument przygotowany przez KE proponuje model walki z dyskryminacją, który jest nieskuteczny. Instytut przedstawił w tym zakresie badania Agencji Praw Podstawowych.