Na maturze egzamin z języka niemieckiego

Maturzyści we wtorek przystąpią do pisemnego egzaminu z języka niemieckiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Chęć zdawania na maturze języka niemieckiego zadeklarowało w tym roku około 45 tys. maturzystów, czyli 12 proc. abiturientów. Egzaminy pisemne z języka niemieckiego odbędą się rano i po południu.

O godzinie 9.00 rozpoczął się egzamin na poziomie podstawowym, a o na godzinę 14.00 zaplanowano na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 5,4 tys. abiturientów, czyli około 12 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym – 190 minut. Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło blisko 330 tys. abiturientów; egzamin odbył się 9 maja. Język niemiecki znajduje się na drugim miejscu jeśli chodzi o wybory maturzystów.

Na kolejnym miejscu znalazły się – rosyjski, który wybrało 14 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 23 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 24, 27 i 28 maja. Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja. Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych – na 26-30 sierpnia.

PAP

drukuj