MSZ wezwało Fundację Otwarty Dialog do usunięcia treści nawołujących do „nielegalnych działań”

MSZ wezwało Fundację Otwarty Dialog do usunięcia w terminie trzech dni ze stron internetowych i profili na portalach społecznościowych „informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych pod adresem władz państwowych”.

Według pisma do prezes fundacji Ludmiły Kozłowskiej podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej Andrzeja Jasionowskiego, do którego dotarł portal Onet, chodzi m.in. o wezwania do niepłacenia podatków, które – jak podkreślono – „nie mają jedynie charakteru pomysłu, a stanowią wezwanie do łamania prawa”.

Andrzej Jasionowski zaznaczył, że wezwanie do usunięcia treści wystosowuje „działając w trybie nadzoru nad fundacją”.

„Działając w trybie nadzoru nad Fundacją The Open Dialog, wzywam do natychmiastowego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma, usunięcia ze stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, oraz innych publicznych witryn internetowych, zarządzanych, należących lub/i prowadzonych przez Fundację, a także wspierających Fundację, informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych do władz państwowych” – napisał Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

„Równocześnie wskazuję, że w ocenie organu nadzoru publikowane w przestrzeni publicznej wezwania np. do niepłacenia podatków, wbrew Państwa twierdzeniom nie mają jedynie charakteru pomysłu, a stanowią realne wezwanie do łamania przepisów prawa” – dodał.

Jak podał Onet, Fundacja Otwarty Dialog „analizuje w tej chwili podstawy prawne, na jakie powołuje się MSZ; nie uważa jednak, że doszło do złamania prawa”.

PAP/RIRM

drukuj