MRPiPS: Kończą się konsultacje nowelizacji ustawy o rynku pracy

Niskie bezrobocie i niska podaż pracy w Polsce hamują rozwój naszych przedsiębiorstw. Brakuje pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że jest już w końcowej fazie konsultacji ustawy o rynku pracy, która ma poprawić sytuację.

Rąk do pracy brakuje przede wszystkim w branży budowlanej i produkcyjnej.  Aby temu zaradzić, MRPiPS przygotowało nowelizację ustawy o rynku pracy. Ma ona służyć efektywnej aktywizacji długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt został już skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Niewykluczone, że będzie procedowany na najbliższym Komitecie.

Po 14 latach obowiązywania obecnej ustawy zmiany były konieczne – mówi wiceminister pracy Stanisław Szwed.

– Zmiany, które wprowadzamy, wynikają ze zmieniającej się, dynamicznej sytuacji na rynku pracy. Mamy najniższe bezrobocie od 28 lat (…).  Mamy też świadomość, że są jeszcze w naszym kraju tereny, gdzie to bezrobocie jest wciąż wysokie, dwucyfrowe, są takie powiaty. Wiemy, że w tych zasobach bezrobotnych głównym problemem są długotrwale bezrobotni i osoby powyżej 50. roku życia, czyli osoby starsze – powiedział Stanisław Szwed.

I według nowych zmian to te osoby będą miały pierwszeństwo w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zmiany mają pomóc zarówno osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom.

– Zmieniamy (prawo) jeśli chodzi np. o staż. Chcemy wprowadzić taki mechanizm, żeby pracodawca, który korzysta ze wsparcia z urzędów pracy zatrudniała te osoby na taki okres, jaki otrzymuje wsparcie – tłumaczył wiceminister.

Jedną z propozycji dla firm zatrudniających do 50 pracowników będzie tzw. „bon ofertowy”.

– To ma polegać na tym, że jeżeli nie będzie oferty z urzędu pracy dla pracodawcy, który szuka, to będzie mógł skorzystać z agencji zatrudnienia czy z agencji pracy tymczasowej, która znajdzie mu takiego pracownika – wyjaśnia Stanisław Szwed.

Nowelizacja ustawy o rynku pracy trafiła do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych na początku lipca.

TV Trwam News/RIRM

drukuj