MRiRW zapowiada rozwój lokalnych przedsiębiorstw

Poprawa dobrobytu mieszkańców wsi poprzez rozwój lokalnych przedsiębiorstw – to jeden z głównych kierunków dotyczących rolnictwa, zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło plan realizacji zadań zawartych w Strategii.

Celem ogólnym Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest stworzenie warunków do wzrostu dochodów Polaków. Ważnym obszarem realizacji planu jest polska wieś.

Zadaniem zapisanym w dokumencie jest zwiększanie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez m.in. poprawę ich dochodowości i integrację łańcucha żywnościowego.

Realizacji strategii towarzyszy szereg pomniejszych inicjatyw, w tym projekty mające usprawnić hodowlę wieprzowiny oraz jagnięciny.

To wszystko ma prowadzić do zacierania różnić między poziomem życia na wsi i w mieście – wskazuje wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Wiemy, że na wsi ludziom żyje się gorzej, niż w mieście. Chcemy natomiast, żeby do 2030 r. to wyrównanie nastąpiło do 3/4 poziomu życia w mieście. To jest też ważny wskaźnik, bo musimy postawić sobie pewne obszary strategiczne i je realizować, aby do tych celów dojść. To, co wpływa na osiąganie celów, to oczywiście infrastruktura z całym swoim zapleczem, jak i też obszary dotyczące funkcjonowania całego państwa. Chodzi tu zatem nie o sektorowość, ale wspólną działalność między ministerstwami – wyjaśnia wiceszef resortu rolnictwa.

Kolejnym krokiem we wdrażaniu Strategii jest Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego. Jego zadaniem jest popularyzacja żywności ekologicznej.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada też utworzenie spółdzielni rolników oraz stworzenie oferty nowoczesnych ubezpieczeń rolniczych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj