fot. Paweł Palembas

MRiRW: Globalne Forum Żywności i Rolnictwa w Berlinie

Na świecie potrzeba będzie coraz więcej żywności – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył w sobotę w Konferencji Ministrów Rolnictwa w Berlinie zorganizowanej z okazji Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA).

Takie wspólne spotkania ministrów rolnictwa, którzy przyjeżdżają do Berlina na targi Zielony Tydzień organizowane są co roku. Tegoroczna, 11. już konferencja poświęcona była omówieniu tematu rolnictwa cyfrowego oraz inteligentnym rozwiązaniom dla przyszłości rolnictwa. Uczestniczyło w niej 74 ministrów rolnictwa z krajów całego świata oraz przedstawiciele Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Inwestycyjnego Banku Afryki i wielu innych organizacji.

– Robotyzacja, informatyzacja rolnictwa i to wszystko co nazywa się rolnictwem precyzyjnym jest zjawiskiem potrzebnym i nieuchronnym. Jeżeli świat się zmienia i idzie z postępem nasz kraj nie może stać z tyłu – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i dodał, że Polska chce być liderem tych zmian.

Minister stwierdził, że niezwykle szybki postęp technologiczny obserwowany w ostatnim czasie sprawia, że wspólna debata nad kwestią cyfryzacji w rolnictwie stała się sprawą priorytetową. Tej debaty nie należy odkładać w czasie, gdyż zmiany technologii postępują bardzo szybko, a naszą rolą jest zrobić wszystko, aby były one jak najbardziej efektywnie wykorzystane w rolnictwie.

W ramach konferencji minister Ardanowski uczestniczył w sekcji pt. Zmiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich, podczas której przypomniał, że obecnie około 45% ludności świata zamieszkuje obszary wiejskie, a rolnictwo stanowi istotny czynnik ekonomiczny.

– Niezbędne jest zapewnienie, aby obszary wiejskie pozostały ożywione, konkurencyjne i atrakcyjne do zamieszkania, a rolnictwo odgrywało w tym dużą rolę. Wykorzystanie technologii cyfrowych powinno utrzymać i generować miejsca pracy i stwarzać większe możliwości kształcenia na obszarach wiejskich – powiedział polski minister i podkreślił, że właściwe wykorzystanie cyfryzacji powinno stworzyć możliwości godziwego zatrudnienia oraz uzyskiwania dochodu dla ludności wiejskiej i jednocześnie przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności zawodu rolnika.

Polska chce i może dzielić się własnymi doświadczeniami w kwestii cyfryzacji w rolnictwie. Nasz punkt widzenia, problemy, z jakimi się spotykamy oraz nasze doświadczenia mogą być przydatne na szerszym forum.

RIRM

drukuj