fot. PAP

Można zgłaszać uwagi do ustawy o związkach zawodowych

Do końca kwietnia można zgłaszać uwagi do zmian w ustawie o związkach zawodowych. Mogą to zrobić Rada Dialogu Społecznego, organizacje związkowe i pracodawców.

Do połowy kwietnia swoje opinie do projektu nowelizacji mają zgłosić ministerstwa i instytucje państwowe. Nowe zapisy mają pozwolić na zrzeszanie się wszystkich pracujących, a nie tylko zatrudnionych na umowach o pracę.

Projekt podwyższa próg reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych. Nowela ma zrealizować wyrok TK z czerwca ub.r. oraz dostosować polskie prawo do regulacji międzynarodowych.

Wcześniej nie było woli politycznej do wprowadzania zmian m.in. w kwestii reprezentatywności związkowej – mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność”.

– Nasze prawo nie różnicuje kwestii czy ktoś jest dużą organizacją związkową zrzeszającą np. 50 proc. załogi, czy jest to mały 10 osobowy związek, który bardzo często jest zakładany z inspiracji pracodawców, którzy w ten sposób uniemożliwiają zawieranie porozumień przez związki zawodowe. Mamy takie prawo, że jeżeli jest więcej niż jedna organizacja związkowa – i one nie wypracują wspólnego stanowiska –pracodawca jest zwolniony z konsultowania ze związkami swoich zarządzeń i może je wprowadzać bez oglądania się na związki zawodowe. Więc była to sytuacja chora, która tak naprawdę paraliżowała możliwość zawierania porozumień, ale też odbierała pracownikom faktyczną możliwość reprezentowania swoich interesów wobec pracodawcy – wyjaśnia Marek Lewandowski.  

Co więcej związki będą nadal w sprawach zbiorowych reprezentować wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, niezależnie od przynależności związkowej.

Projekt nowelizacji jest przygotowywany w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Przepisy miałby wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

RIRM

drukuj