MON: postępowanie SKW wobec gen. J. Kraszewskiego zostało opatrzone w uzasadnienie

Postępowanie SKW wobec gen. Jarosława Kraszewskiego zostało opatrzone w uzasadnienie; uzasadnienie w jego części jawnej zostało dołączone do przedmiotowej decyzji – poinformowała w piątek wieczorem rzeczniczka MON Anna Pęzioł-Wójtowicz.

W piątek gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrektor departamentu w doradzającym prezydentowi Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych. Podległa MON Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec generała pod koniec czerwca postępowanie sprawdzające.

„W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez niektóre media w sprawie wyniku postępowania kontrolnego wobec gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia, że postępowanie to zostało opatrzone w uzasadnienie” – oświadczyła w komunikacie przesłanym PAP rzeczniczka resortu obrony ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz. Według niej „uzasadnienie w jego części jawnej zostało dołączone do przedmiotowej decyzji”.

Jak wskazała rzeczniczka resortu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych uzasadnienie pełne w części zawierające informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

„W przypadku złożenia odwołania przez gen. bryg. J. Kraszewskiego od wydanych przez SKW decyzji, całość uzasadnienia decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa w jego części niejawnej i jawnej będzie dostarczona do organu odwoławczego wraz z aktami postępowania” – podkreśliła ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz. Jak dodała, kwestie dostępu do tych materiałów reguluje ustawa o ochronie informacji niejawnych.

BBN wcześniej w piątek poinformowało w komunikacie, że „w uzasadnieniu decyzji nie zostały przedstawione jakiekolwiek powody odebrania dostępu do informacji niejawnych”. „Podczas postępowania SKW nie przedstawiła gen. J. Kraszewskiemu żadnych zarzutów, a także faktów ani dowodów, do których mógłby się odnieść” – podkreślił BBN.

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że gen. Kraszewski odwoła się od decyzji SKW do premiera.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj