MKiDN: składanie ofert w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019” – do 28 marca

Do 28 marca można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019” – poinformowało MKiDN. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł – dodano.

Celem organizowanego już po raz siódmy konkursu jest „ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdującego się w zasobach organizacji pozarządowych i innych upoważnionych w regulaminie konkursu podmiotów”. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty obejmujące działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem archiwaliów z zasobu oferenta.

„Projekty realizowane dzięki wsparciu z konkursu przyczyniają się do zabezpieczenia bezcennych materiałów o znacznej wartości historycznej, materiałów często do tej pory nigdzie nie udostępnianych, lub niedawno odkrytych” – powiedział dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, cytowany w informacji prasowej.

„Nasi beneficjenci przechowują w swoich zasobach prawdziwe skarby stanowiące kopalnię wiedzy dla badaczy i historyków. Poddane właściwemu opracowaniu i zabezpieczeniu mogą zostać włączone do obiegu naukowego i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców” – dodał dr Paweł Pietrzyk.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podała, że od 2016 r. dotacje na ratowanie bezcennych zasobów archiwalnych otrzymało blisko 80 beneficjentów. W ubiegłych edycjach, wśród poddanych opracowaniu, konserwacji i zabezpieczaniu archiwaliów, znalazły się m.in. rękopisy, księgi, pergaminy, fotografie, mapy, nagrania dźwiękowe, materiały ze spuścizn ludzi kultury i nauki. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków wynosi ponad 3 mln zł.

Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków upływa 28 marca o godz. 16. Szczegółowe informacje nt. konkursu, jego regulamin oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – [tutaj].

PAP/RIRM

drukuj