źródło: swidnica.zhp.pl

„Misja Dachau. Niemcy” harcerzy z Inowrocławia

„Misja Dachau. Niemcy” to hasło wyprawy 5 Inowrocławskiej Drużyny Harcerzy „Grot” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej do byłego obozu śmierci w Dachau, która miała miejsce w dniach 6-8 stycznia bieżącego roku. Celem było zdobycie ziemi z przesiąkniętego krwią miejsca. Zostanie ona umieszczona w obudowie relikwiarza ze szczątkami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 23 lutego relikwie patrona polskich harcerzy zostaną wniesione do inowrocławskiej bazyliki mniejszej.

W ostatni weekend lutego inowrocławskie środowisko ZHR przygotowuje uroczystość wprowadzenia relikwii patrona harcerzy polskich – błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego do Bazyliki Mniejszej Imienia Najświętszej Maryi Panny.

W obudowie nowego relikwiarza, którą projektuje artysta-plastyk Andrzej Prokopiuk, ma znaleźć się ziemia z terenu obozu, w którym w 1945 roku zmarł bł. ks. Frelichowski. Przez harcerzy nazywany jest bł. Druhem Wickiem.

Warto przypomnieć historię inowrocławskich relikwii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Gdy błogosławiony Druh Wicek umierał, miał już opinię człowieka świętego. Grupa jego przyjaciół pozyskała wówczas trzy kostki z kciuka i przechowali je zatopione w gipsowych odlewach, w tym w masce pośmiertnej. Zostały one potem zakopane na obozowej plantacji. Wierzyli, że jeszcze się przydadzą.

Dwa z trzech kawałków kości zostały zabrane i oprawione w relikwiarz przez współwięźnia bł. ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego – ks. Dobromira Ziarniaka, który po II wojnie światowej był jednym z proboszczów parafii farnej św. Mikołaja. 23 lutego bieżącego roku relikwie te zostaną wniesione do inowrocławskiej bazyliki mniejszej.

„Wyprawa harcerzy ZHR do Dachau była inicjatywą wychowawczą. Uczestnicy poznali szczegóły obozowego życia, machiny, która unicestwiała człowieczeństwo. Było to dla nich duże przeżycie. Oprócz Dachau harcerze zwiedzili m.in. Monachium. Następnie, w drodze powrotnej odwiedzili Berlin, w którym poznali skutki II wojny światowej – Mur Berliński i Checkpoint Charlie oraz Muzeum Terroru” mówił druh przewodnik Oskar Remiasz, współorganizator akcji.

Piotr Bandurski/radiomaryja.pl

drukuj