fot. twitter.com/MS_GOV_PL

Ministerstwo Sprawiedliwości chce ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ukazał się na stronie Centrum Legislacyjnego Sejmu. Propozycja oczekuje na nadanie numeru z wykazu.

Do głównych zadań pełnomocnika, którym będzie sekretarz stanu w resorcie, ma należeć inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu ochrony praw człowieka, w tym monitorowania i analizowania spraw i orzeczeń związanych z naruszaniem praw człowieka. Do zadań będzie też należeć współpraca z Komisją Wenecką.

Propozycja ustanowienia pełnomocnika wiąże się z dostrzeżeniem i docenieniem, jak ważnym są dziś zagadnienia praw człowieka – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

– Szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie prawa człowieka przenikają cały nasz system prawny i bardzo ważne jest dla nas, aby przestrzeganie i promowanie praw człowieka w polskim systemie prawnym, ale też w wymiarze europejskim, było wzmocnione. Oczywiście mówimy tutaj o działaniach w tym zakresie, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości jest właściwe, ale myślę, że przenikanie systemu prawnego prawami człowieka w wymiarze praw podstawowych jest na tyle mocne, że Ministerstwo Sprawiedliwości rzeczywiście dostrzega konieczność przewidzenia dodatkowej niejako instytucji – wskazał wiceminister Marcin Romanowski.

Pełnomocnik ds. praw człowieka będzie też miał możliwość powoływania zespołów eksperckich i doradczych oraz zlecania ekspertyz.

RIRM

drukuj