Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym tygodniu przedstawi  projekt Konstytucji dla Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym tygodniu ma przedstawić projekt Konstytucji dla Nauki. Nowela ma zapewnić ochronę wolności wypowiedzi i badań na uczelniach.

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wskazał na trzy zmiany w ustawie.

Po pierwsze – wprowadzona zostanie klauzula wolności. Ponadto rektorzy będą mieć obowiązek monitorowania i przestrzegania zasady wolności. Ci, którzy nie wywiążą się z tych obowiązków, będą objęci sankcjami. Trzecią zmianą ma być powołanie przez resort komisji, która będzie badać przypadki naruszania wolności między innymi wykładów.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz, wykładowca akademicki, mówi, że nie jest przekonany do zmian proponowanych przez resort nauki.

– Dlatego, że właściwie one – przynajmniej w takiej wersji – niczego nie zmieniają w porównaniu z tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, a mamy dzisiaj do czynienia z nominalną wolnością słowa i obowiązkiem monitorowania przez rektorów tej sytuacji. Nie znam przypadków z ostatnich lat, w których rektor uczelni dokonałby ingerencji w ekspansję genderową, a obroniłaby krytyków gender przed atakami, mimo że takie prawo i taki obowiązek do tej pory – jak rozumiem – na rektorach spoczywał – wskazuje kapłan.

Zmiany są pokłosiem między innymi sprawy prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego. Rzecznik dyscyplinarny wszczął przeciwko niej postępowanie po wniosku studentów, którzy zarzucali jej rzekomą homofobię i nietolerancję. Na znak protestu profesor odeszła z uczelni, rezygnując z wykładów na uniwersytecie.

RIRM

drukuj