fot. twitter.com/PremierRP

Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy dodatkowe 180 mln zł na sprzęt dla uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus”

Już w najbliższy piątek ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie sprzętu komputerowego pomocnego w nauce zdalnej. To druga odsłona programu „Zdalna Szkoła Plus” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na zakup laptopów i tabletów resort chce przeznaczyć dodatkowe 180 milionów złotych.

Mimo możliwości funkcjonowania żłobków i przedszkoli od 6 maja, niewiele samorządów zdecydowało się otworzyć swoje placówki. Do tych, które zostały otwarte wróciły nieliczne dzieci. Zainteresowanie ze strony rodziców jest niewielkie.

– Okazało się, że tylko dziewięcioro, dzisiaj jest siedmioro, dzieci na 150 dzieci uczestniczących, chodzących do przedszkola przez cały rok – oznajmiła Jolanta Peltz, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jastkowie.

Za kilka dni rząd ma poinformować o tym, kiedy i na jakich zasadach uczniowie wrócą do szkół. Jak na razie wiedzę zdobywają zdalnie. W domu u pani Anny uczy się online sześcioro dzieci.

– Zauważyłam, że dzieci bardzo fajnie sobie radzą. Stopniowo nauka się rozwija. Widzę, że są ćwiczenia, są wykłady przeprowadzane – mówiła pani Anna.

Kształcenie na odległość to duży wysiłek ze strony nauczycieli.

– To wymagało od nich zdobycia nowej wiedzy, nowych umiejętności. Przygotowanie tych materiałów wymaga wyjścia poza standardowe przygotowanie się do lekcji, często więc pochłania znacznie więcej czasu niż tradycyjna forma nauczania – wskazał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Ale kształcenie na odległość to także duże wyzwanie sprzętowe. Dlatego rząd pomaga samorządom w realizowaniu zdalnego nauczania. 26 marca uruchomiony został program „Zdalna Szkoła Plus”. W pierwszym okresie funkcjonowania programu wnioski złożyło ponad 98 proc. samorządów. Na zakup sprzętu Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło 187 milionów złotych.

– Pozyskaliśmy z niego 100 tysięcy złotych i zostały zakupione za to 32 laptopy rozdysponowane w 7 szkołach, które zgłaszały zapotrzebowanie – podkreślił Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi.

Jednak wiele samorządów zgłaszało, że wciąż nie każdy uczeń ma dostęp do potrzebnego sprzętu.

– Ten pierwszy program nie wyczerpał potrzeb dzieci i młodzieży, które uczą sią w Rumi. W związku z tym będziemy na bieżąco obserwować sytaucję i możliwości pozyskania środków z jakichkolwiek źródeł, żeby móc kupić sprzęt – zaznaczyła Anna Borys, rzecznik Urzędu Miasta Rumi.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło kontynuować program. W ramach „Zdalnej Szkoły Plus“ resort planuje przeznaczyć 180 mln zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów.

– Dzisiaj chcielibyśmy ogłosić kolejną odsłonę tego programu z budżetem 180 mln złotych. Chcemy dodatkowo w tym przypadku dać możliwość gminom, już tylko gminom, zakupu sprzętu, czyli laptopów i tabletów – powiedział szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski.

Zastrzegł jednocześnie, że w drugim etapie programu ważnym kryterium przyznawania wsparcia będzie liczba rodzin wielodzietnych na danym obszarze.

– To wsparcie jest bezcenne dlatego, że nie wszystkie rodziny mogą kupić dla wszystkich dzieci sprzęt – zauważyła wójt gminy Jastków Teresa Kot.

Wnioski samorządy będą mogły składać już od najbliższego piątku.

TV Trwam News

drukuj