Minister zdrowia powołał zespół, który zajmie się strategią rozwoju pielęgniarstwa w Polsce

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół ma zakończyć prace do 31 października 2017 roku. Jego zadaniem będzie przedstawienie propozycji, które pomogą rozwiązać problemy środowiska.

Powołanie zespołu szef Ministerstwa Zdrowia zapowiedział przed miesiącem, podczas debaty na temat problemów pielęgniarstwa i położnictwa. Strategia ma być aktem kompleksowym, a w skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych, prawnicy i przedstawiciele rządu. Jego pracami pokieruje wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Do zespołu nie zostały jednak zaproszone związki zawodowe – podkreśla Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Cieszy jednak fakt, że minister zdrowia dostrzega problemy służby zdrowia – dodała.

– Jeżeli nawet pan minister dostrzega problemy, to należy się cieszyć, ale będę się cieszyć jeszcze bardziej, jeżeli będzie dostrzegał całe środowisko medyczne. Nam brakuje rehabilitantów, fizjoterapeutów, brakuje nam pracowników, którzy będą pracowali w laboratoriach, dobrze wykształconych, przygotowanych. Jeśli chodzi o ratowników, mamy już w tej chwili prawie gotowy protest. Dlatego wydaje się, że trzeba wyciągać wnioski z przeszłości i rozmawiać na temat tego, żeby oni mogli ze sobą współpracować, żeby to była praca, która przyniesie im satysfakcję, zarówno zawodową, jak i materialną – wskazuje Maria Ochman.     

W resorcie zdrowia trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych w zakresie kształcenia podyplomowego.

W Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych na koniec 2016 roku było ok. 310 tys. pielęgniarek i położnych. Swój zawód wykonywało niespełna 250 tys. z nich.

RIRM

drukuj