Minął termin zgłaszania kandydatów do KRS

O północy upłynął termin zgłaszania kandydatur do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń – poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Po nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 15 sędziów do tego gremium będzie wybierał Sejm. Do tej pory robili to sędziowie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów.

We wskazywaniu i wyborze sędziów nie chcą uczestniczyć posłowie totalnej opozycji. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe twierdzą, że zmiany są niezgodne z konstytucją. W krytykę włączyła się także część środowiska sędziowskiego.

– Widzimy, że środowiska sędziowskie – myślę tu o tych elitach – okopują się coraz bardziej, aby nie dopuścić do reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie przy tej okazji coraz bardziej ujawniają swoje wielkie upolitycznienie, swoje zaangażowanie po przeciwnej stronie niż większość parlamentarna – podkreślił Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei klub poselski Kukiz’15 poinformował, że weźmie udział w wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, jednak nie wskaże własnych kandydatów. Na poparcie tego ugrupowania będą mogli liczyć kandydaci zgłoszeni przez obywateli.

TV Trwam News/RIRM/PAP

 

drukuj