fot. PAP/Andrzej Grygiel

Min. Z. Ziobro: Bitwa o zmianę polskiego sądownictwa nie jest łatwa

Bitwa o zmianę polskiego sądownictwa nie jest łatwa, kurz w tej bitwie jeszcze nie opadł, ale nasza wola jest jeszcze silniejsza, aby doprowadzić do zmiany w sądownictwie – powiedział w niedzielę minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Minister podkreślił jednocześnie, że „będziemy konsekwentni, będziemy zaostrzać kary za najcięższe przestępstwa, najbardziej brutalne i okrutne”.

W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy – „Myśląc: Polska”, z kilkunastoma sesjami plenarnymi i z kilkudziesięcioma panelami eksperckimi. W niedzielę przed południem odbyła się m.in. sesja poświęcona wymiarowi sprawiedliwości z udziałem ministra Ziobry i wiceszefów resortu sprawiedliwości.

„Rządy tych sędziów, którzy uważają się sami za nadzwyczajną kastę z definicji nie mogą być rządami prawa” – powiedział Zbigniew Ziobro.

Jak dodał „pycha bowiem nie idzie w parze z pokorą, a pokora jest istotą służby, jaką jest władza, w tym władza sądownicza”.

Ocenił, że „mamy problem ze sferą, która wypełnia prawo i jest związana z mentalnością, kulturą – można też powiedzieć mentalnością postkomunistyczną, która jakże żywo daje o sobie znać w obszarze funkcjonowania sądownictwa”.

„Do tej pory nigdy nie udało nam się rozliczyć z dziedzictwem komunizmu w obszarze sądownictwa, nie nazwaliśmy zła złem” – mówił Zbigniew Ziobro.

„Nie widać też entuzjazmu i nigdy nie było go widać w gremiach środowisk sędziowskich, aby odciąć się od tej przeszłości” – powiedział Prokurator Generalny.

Jak podkreślił „dlatego podjęliśmy się wielkiej reformy sądownictwa, aby doprowadzić do zmiany postawy, myślenia, mentalności w środowisku sędziowskim, które powinno pamiętać, że demokracja to nie tylko fasada, ale demokracja ma i może mieć wpływ na funkcjonowanie sądownictwa, a sędziowie to nie jest jakaś zamknięta kasta, która sama siebie może wybierać i tworzyć państwo w państwie obok demokracji”.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że „ta bitwa jaką podjęliśmy o zmianę polskiego sądownictwa nie jest łatwa”.

 „To jest bardzo trudna bitwa, bo zostały w nią zaangażowane nie tylko wszystkie możliwe siły krajowe, ale też środowiska międzynarodowe” – dodał szef resortu sprawiedliwości.

„Przed nami wielkie wyzwanie na kolejną kadencję dokończenia tej reformy. W tej bitwie, która się toczy, kurz nie opadł, ale nasza wola jest jeszcze silniejsza, aby doprowadzić do zmiany w sądownictwie – na takie, które w pokorze będzie służyć społeczeństwu i państwu, bo każdy sędzia zasługuje na szacunek, ale taki sędzia przede wszystkim, który wie, jaka jest jego rola i miejsce w społeczeństwie i w sposób niezawisły, wolny od wszelkich nacisków wydaje sprawiedliwy wyrok” – powiedział Zbigniew Ziobro.

Minister ponadto zaznaczył, że resort przede wszystkim „przejmuje się losem ofiar przestępstw, osób pokrzywdzonych”. O tym wątku mówił także wiceminister Marcin Romanowski.

„Dzięki powstaniu Funduszu Sprawiedliwości państwo przestaje być tylko strażnikiem prawa i zaczyna pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, czyli ofiarom przestępców. Fundusz Sprawiedliwości pomaga realnie i konkretnie” – mówił Marcin Romanowski. Przypomniał, że Fundusz został zreformowany w 2017 r.

Jak poinformował Marcin Romanowski w ciągu najbliższych trzech lat na pomoc pokrzywdzonym przeznaczone zostanie 350 mln zł. Dodał, że już od 2019 r. „skala pomocy znacząco się zwiększa – w tym roku będzie to w sumie 70 mln zł”.

„W 2012 r. kwota pomocy wynosiła zaledwie 1,6 mln zł, w latach 2013-2015 kwoty kierowane na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 17 mln zł rocznie. W 2018 r. było to już 25 mln zł. Pomoc trafia głównie do ofiar przemocy domowej i dzieci” – zaznaczył Marcin Romanowski.

„Do końca 2020 r. zbudujemy Krajowy Rejestr Zadłużonych, który będzie na potrzeby postępowań upadłościowych, upadłości konsumenckiej” – zapowiedział też Romanowski.

Z kolei wiceminister Marcin Warchoł wymieniał zainicjowane przez resort reformy prawa dotyczące różnych dziedzin życia: ustawę antylichwiarską, ustawę lekową, ustawę o ochronie podwykonawców dróg i autostrad, ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, a także właśnie zmiany służące upowszechnieniu rozwiązań zawartych w ustawie o upadłości konsumenckiej.

Jak mówił nawiązując do tej ostatniej kwestii, przeterminowane długi ma prawie 2 mln Polaków – w sumie jest to blisko 50 mld zł.

„Chcemy pomóc tym, którzy znajdują się w spirali zadłużenia” – powiedział wiceminister, oceniając, iż upadłość konsumencka powinna być dostępna dla każdego, kto na nią zasługuje.

Jak wskazał wcześniej z ustawy skorzystało zaledwie 14 osób; po złagodzeniu rygorów już 6,5 tys., a liczba wniosków stale rośnie – choć jak ocenił – to jednak wciąż dużo mniej niż w krajach zachodnich.

„Każdy powinien mieć drugą szansę; upadłość konsumencka to szansa na drugie życie” – ocenił Marcin Warchoł, przypominając, że w sytuacji niezawinionej przez dłużnika będzie można wyjść na prostą w trzy lata; w innych przypadkach jest na to siedem lat.

Przybliżając założenia ustawy antylichwiarskiej wiceminister podkreślił, że maksymalne koszty zaciąganych pożyczek powinny być jasno określone. „Polacy powinni wiedzieć, ile zapłacą za pożyczkę” – mówił, przypominając o uruchomieniu specjalnej aplikacji, za pomocą której łatwo można sprawdzić faktyczne oprocentowanie. W tego typu sprawach – wskazał Marcin Warchoł – gdy ludzie padają ofiarami lichwiarskich pożyczek, uruchamiana może być skarga nadzwyczajna, co umożliwiła reforma Sądu Najwyższego.

Procedowana obecnie w parlamencie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony ma natomiast – tłumaczył wiceminister – umożliwić odpowiedzialność firm, a nie tylko np. przedstawicieli handlowych, np. za tzw. oszustwa garnkowe, przy sprzedaży bezpośredniej.

Ustawa o ochronie podwykonawców dróg i autostrad – kontynuował Marcin Warchoł – już umożliwiła wypłacenie oszukanym przez głównych wykonawców firmom 1,5 mld zł.

„Zasada jest prosta: jeżeli nie zapłacisz tym mniejszym, nie masz co liczyć na pieniądze od państwa” – powiedział minister. Przypomniał, że tego typu sprawy w ciągu 14 dni mają rozpatrywać komisje nadzoru, w trybie administracyjnym.

Wiceminister Michał Wójcik mówił o działaniach w sprawach transgranicznych, których przedmiotem jest np. spór rodziców o opiekę nad dziećmi. Jak wskazał, wcześniej brakowało precyzyjnych i skutecznych regulacji w tym zakresie. Obecnie zajmuje się tym w resorcie specjalny, 16-osobowy wydział. Tego typu sprawy rozpatruje 11 wyznaczonych sądów (zamiast – jak wcześniej – 300), jest jeden sąd odwoławczy (zamiast 45), a sędziowie są odpowiednio wyspecjalizowani.

Przypomniał, że z inicjatywy Polski do unijnych przepisów wprowadzono zapisy dotyczące konieczności poszanowania w tego typu sprawach tożsamości dziecka, ze względu na jego język, kulturę, tradycję czy religię.

Prezydencki minister Paweł Mucha mówił natomiast, że „kluczowe jest, aby system sprawiedliwości nie był postrzegany, jako odhumanizowane narzędzie rozstrzygania spraw na podstawie przepisów”.

„W tym wszystkim najważniejszy jest człowiek” – podkreślił Paweł Mucha.

Natomiast prof. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego nawiązał do sprawy nominacji sędziowskich.

„To jest także kwestia procesu nominacji sędziowskich. Czy ona nie powinna być zdemokratyzowana? Czy nie powinny wchodzić tu pewne elementy demokratyczne?” – pytał prof. Jakub Stelina.

PAP/RIRM

drukuj