fot. Tomasz Strąg

Min. Szyszko: Szczyt klimatyczny w Bonn przygotuje grunt pod konwencję w Katowicach w 2018 r.

Szczyt klimatyczny w Bonn przygotuje grunt pod przyszłoroczną konferencję w Katowicach – prof. Jan Szyszko. Minister środowiska wskazał, że za rok w stolicy Górnego Śląska wyznaczone zostaną kierunki realizacji globalnego porozumienia klimatycznego.

Szczyt w Bonn to przejście między Paryżem, gdzie wynegocjowano globalne porozumienie klimatyczne, a przyszłoroczną konferencją w Katowicach.

Szef resortu środowiska mówił o dwóch polach działania, żeby powrócić do koncepcji zrównoważonego rozwoju: po pierwsze, redukować emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjności, a po drugie, pochłaniać i wychwytywać więcej CO2.

– W Bonn odbędzie się 23. Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej i trzy państwa wspólnie współdziałają, a mianowicie Maroko, Fidżi oraz Polska jako ten kraj, który obejmie 24. Konferencję Stron Konwencji Klimatycznej. Staramy się prowadzić w ten sposób dialog, aby wszystkie państwa świata uczestniczyły w tym procesie na bazie dobrowolności, na bazie wykorzystania swoich możliwości, z poszanowaniem specyfiki gospodarczej świata, tak aby ten cel został osiągnięty do końca obecnego wieku. Natomiast 24. konferencja w Katowicach w przyszłym roku ma zakończyć się już wytyczeniem konkretnej mapy działań dla poszczególnych państw – zaznaczył prof. Jan Szyszko.  

Polska nie jest zwolennikiem zwiększania ambicji klimatycznych tzn. zwiększania celów redukcji dwutlenku węgla. Promujemy za to koncepcję neutralności klimatycznej, czyli zrównoważenia emisji z pochłanianiem. W Polsce chcemy to realizować m.in. przez tzw. leśne gospodarstwa węglowe.

Rozpoczynający się w poniedziałek szczyt w Bonn potrwa blisko dwa tygodnie. Prezydencję nad 23. sesją konferencji ONZ sprawuje Fidżi, wyspiarski kraj na Oceanie Spokojnym. Niemcy są organizatorem technicznym.

Podczas konferencji poprzedzającej tegoroczny szczyt klimatyczny ok. 60 uczestniczących w niej krajów zgodziło się, że za rok w Katowicach przyjmą pakiet implementacyjny dla Porozumienia paryskiego.

RIRM

drukuj