fot. Tomasz Strąg

Min. Ł. Szumowski: Nie wisi nad nami widmo ogólnopolskiego protestu pielęgniarek

Nie wisi nad nami widmo ogólnopolskiego, centralnego protestu pielęgniarek – zapewnił w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaznaczył jednak, że lokalnie konflikty mogą się pojawiać.

Minister był pytany w TVP Info m.in. o efekty podpisanego w lipcu porozumienia z pielęgniarkami i położnymi.

„Na pewno nie wisi nad nami widmo protestu ogólnopolskiego, centralnego, bo rozmawiałem z centralą związkową. To nie była rozmowa o kolejnych dodatkowych pieniądzach. To, co pielęgniarki interesowało najbardziej, zarówno te z centrali, jaki te, z którymi spotykam się w szpitalach, to jest zagospodarowanie dodatku <<cztery razy czterysta>>, które one mają, w taki sposób, żeby był on bezpieczny, żeby czuły się one bezpiecznie, żeby to pracowało również na ich emerytury” – odpowiedział minister.

Zaznaczył jednak, że lokalne konflikty mogą się pojawiać.

„Na pewno lokalne konflikty będą, jak zawsze we wszystkich zakładach pracy. Natomiast centralnie doszliśmy do porozumienia” – zapewniał Łukasz Szumowski.

Zwrócił uwagę, że dzięki porozumieniu centrala związkowa i samorząd pielęgniarski zgodziły się na wspólne rozwiązywania konfliktów lokalnych.

„Czyli nie tylko ministerstwo mediuje, samorząd czy właściciele szpitale, ale też centrala związkowa pomaga w tym procesie rozwiązywania konfliktów lokalnych” – mówił.

W lipcu Ministerstwo Zdrowia zawarło porozumienie z pielęgniarkami i położnymi. Przewiduje ono m.in., że dotychczasowe dodatki, tzw. zembalowe, dla pielęgniarek i położnych zostaną włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto od stycznia 2019 r. wprowadzone zostaną także normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

W październiku 2015 r. ówczesny minister zdrowia Marian Zembala – realizując część wcześniejszego porozumienia zawartego z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych – podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrastały po 400 zł przez cztery lata (termin ostatniej transzy wyznaczono na 1 września 2018 r.). Pieniądze te były wypłacane w formie dodatku.

Na mocy porozumienia zawartego między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych  a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotychczasowe dodatki będą włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z porozumieniem minister zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń, żeby wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę wzrosło nie mniej niż o 1100 zł od 1 września 2018 r. i o kolejne 100 zł od 1 lipca 2019 r.

Porozumienie przewiduje także, że od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – minimalny wskaźnik zatrudnienia będzie wynosił 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym). Przykładowo na oddziale wewnętrznym, na którym jest 40 łóżek, będą musiały być utworzone nie mniej niż 24 etaty pielęgniarskie (40 łóżek razy wskaźnik 0,6).

Minister zobowiązał się także, że w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od 1 lipca 2019 r. do 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych.

Ponadto we wrześniu br. MZ zapewni wejście w życie zmian norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zgodnie z wypracowanymi w MZ w 2015 r. równoważnikami zatrudnienia na łóżko. Strony zobowiązały się także rozpocząć we wrześniu dialog w sprawie norm zatrudnienia m.in. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej.

W porozumieniu minister zobowiązał się także do wprowadzenia płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od stycznia 2019 r. Urlop ten miałby być wykorzystywany przede wszystkim w celu udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach naukowych.

Strony porozumienia potwierdziły także, że konieczne było przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w sposób określony w niedawnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – a więc do nie mniej niż 6 proc. PKB od 2024 r. W porozumieniu zadeklarowano również m.in. że minister podejmie działania zmierzające do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem realizacji postanowień porozumienia. Strony zadeklarowały także, że będą dążyć „do wspólnego rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach leczniczych, w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i położnych”.

PAP/RIRM

drukuj