Min. J. Szyszko podejmie dziś decyzję ws. Puszczy Białowieskiej

Minister środowiska Jan Szyszko podejmie dziś decyzję w sprawie przyszłości Puszczy Białowieskiej. Szef resortu środowiska podkreślił, że w puszczy w ciągu ostatnich lat zamarło ponad 3,5 mln m³ drewna, zaczęły wymierać gatunki i zanikać cenne siedliska.

Wczoraj w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja pod hasłem: ,,Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość”. Organizatorami spotkania są: Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny PiS oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W pierwszym dniu obrad zebrani rozmawiali o  zasobach przyrodniczych w gospodarczej części Puszczy Białowieskiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. profesorowie: Kazimierz Tobolski, Bogdan Brzeziecki oraz Jacek Hilszczański.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko zaznaczył, że puszcza Białowieska jest unikatem w skali światowej.

To jest ogromne dziedzictwo przyrodnicze. To środowisko przyrodnicze, które podziwia cały świat, jest sławne na całym świecie. Dość powiedzieć, że w tym rejonie – w rejonie Puszczy Białowieskiej, której większa część jest po stronie Białorusi, a mniejsza po stronie Polski – mamy wszystkie formy ochrony stosowane nie tylko w tym rejonie Europy, ale również i na świecie. Znajdują się tu więc pomniki przyrody, gatunki chronione, leśne kompleksy promocyjne, obszary ,,Natury 2000”, rezerwaty, parki narodowe i rezerwaty biosfery – mówił minister Jan Szyszko.

Jutro w ramach konferencji na terenie Puszczy Białowieskiej odbędzie się wizja terenowa siedlisk, w tym przede wszystkim tych, które leżą na obszarach ,,Natura 2000”.

RIRM 

drukuj