fot. PAP/Piotr Nowak

Min. J. Emilewicz: Wysoki wynik produkcji w lutym jest pozytywnym zaskoczeniem

Wysoki wynik produkcji budowlano-montażowej w lutym jest pozytywnym zaskoczeniem – oceniła w komentarzu do czwartkowych danych GUS minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że odczyt jest „zdecydowanie lepszy” od oczekiwań rynku.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym 2019 r. o 15,1 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. w styczniu.

Jak wskazała Jadwiga Emilewicz, wzrost o 15,1 proc. w ujęciu rocznym to wynik zdecydowanie lepszy od oczekiwań rynku (6 proc.).

„Tak wysoki wynik jest pozytywnym zaskoczeniem i należy go rozpatrywać jako wyjątkowo dobry, szczególnie dlatego, że punktem odniesienia jest bardzo wysoki, ponad 30-proc. wynik produkcji budowlanej sprzed roku” – powiedziała szefowa resortu.

Minister podkreśliła, że „bardzo dobry wynik przemysłu potwierdza tezę, iż spodziewane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną”. Dodała, że rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej i sprzedaż detaliczna również „napawają optymizmem”.

„Połączenie powyższych danych z obserwowanym trendem wzrostowym na kredytach w nieruchomości, wzmacnia tezę o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 roku” – oceniła szefowa resortu.

Jadwiga Emilewicz przypomniała, że zgodnie z badaniem NBP, udział inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w ciągu najbliższego kwartału (I kwartału 2019 r.), zwiększył się o 2,3 p.p. (kwartał do kwartału).

„Jest najwyższy od początku 2016 r. Utrzymanie powyższych parametrów umożliwi zrealizowanie zakładanego przez MPiT tempa wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie około 4 proc.” – powiedziała minister.

Analitycy ministerstwa kulminacji produkcji budowlanej oczekują jednak w połowie roku, a w marcu spodziewają się nieco wolniejszej dynamiki produkcji budowlanej. Szacują, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 10 proc.

Resort podkreślił, że w lutym tego roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, najwyższy wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków (o 27,9 proc.), natomiast niewielki spadek notowały jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne (o 0,8 proc.).

„Dobre wyniki notujemy w sprzedaży detalicznej, która wzrosła w lutym o 5,6 proc. rok do roku (w cenach stałych, wobec wzrostu o 7,7 proc. przed rokiem)” – zaznaczono, odnosząc się do czwartkowych danych GUS.

Według wstępnych danych GUS w lutym 2019 r. oddano do użytkowania 16 tys. mieszkań (wzrost o 6,9 proc. rok do roku), a na sprzedaż i wynajem oddano 10 tys. mieszkań (13,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku) – zaznaczył resort.

PAP/RIRM

drukuj